Психолог в дитячому саду

Основною метою як дитячого психолога, який працює в дитячому саду, так і в цілому психологічної служби освіти є забезпечення психологічного здоров`я дітей, в основі якого лежить повноцінне психічний розвиток дитини на всіх етапах дитинства. Відповідно до поставленої мети дитячий практичний психолог виконує наступні завдання: реалізує в роботі з дітьми можливості розвитку кожного віку, розвиває індивідуальні особливості дитини, тобто увагу фахівця повинні залучати інтереси, здібності, нахили, почуття, захоплення, відносини дитини та ін. Від психолога потрібно створити сприятливий для розвитку дитини клімат в дитячому саду, а також необхідно надавати своєчасну психологічну допомогу, як дітям, так і їх батькам, вихователям.

  Основними видами діяльності дитячого психолога є:
 • психологічне просвітництво,
 • психологічна профілактика,
 • психологічне консультування,
 • психологічна діагностика,
 • психологічна корекція.
під психологічним освітою розуміється прилучення дорослих (вихователів, батьків) і дітей до психологічних знань. У суспільстві недостатньо поширені психологічні знання, не завжди виражена психологічна культура, що припускає інтерес до іншої людини, повага до особливостей його особистості, вміння і бажання розібратися в своїх власних відносинах, переживання, вчинки. У педагогічних колективах, як і сім`ях, можливі конфлікти, в основі яких - психологічна глухота дорослих людей, невміння і небажання прислухатися один до одного, зрозуміти, пробачити, поступитися і ін. Тому практичному психологу важливо підвищувати рівень психологічної культури тих людей, які працюють з дітьми. Основний сенс психологічного освіти полягає в тому, щоб знайомити вихователів, батьків з основними закономірностями і умовами сприятливого психічного розвитку дитини, популяризувати і роз`яснити результати психологічного дослідження, формувати потребу в психологічних знаннях і бажання використовувати їх в роботі з дитиною або в інтересах розвитку власної особистості, а також досягти розуміння необхідності практичної психології і роботи психолога в дитячому саду і в інших навчально-виховних установах. Психологічна освіта може проходити у вигляді лекцій, бесід, семінарів.
психологічна профілактика - мало розроблений на сьогоднішній день вид діяльності дитячого практичного психолога. Вона спрямована на збереження, зміцнення і розвиток психологічного здоров`я дітей на всіх етапах дошкільного дитинства. Психологічна профілактика передбачає відповідальність за дотримання в дитячому садку (і інших установах) психологічних умов, необхідних для повноцінного психологічного розвитку і формування особистості дитини на кожному віковому етапі. Також психологічна профілактика передбачає своєчасне виявлення таких особливостей дитини, які можуть привести до певних складнощів, відхилень в інтелектуальному і емоційному розвитку, в його поведінці і відносинах. Основна складність, з якою може зустрітися психолог - це нерозуміння педагогічним колективом і батьками важливості психологічної профілактики. Подібне нерозуміння можна пояснити тим, що існує багато проблем з окремими дітьми і колективами, які необхідно терміново і тому вихователі та батьки можуть не замислюватися про те, що може статися в майбутньому. Психолог повинен намагатися прогнозувати можливість появи проблем і проводити роботу в напрямку їх попередження. Психолог розробляє і здійснює розвиваючі програми для дітей різних вікових груп з урахуванням особливостей кожного вікового етапу. Він також виявляє такі психологічні особливості дитини, які можуть в подальшому спричинити виникнення певних складнощів або відхилень у його інтелектуальному і особистісному розвитку. Психолог повинен стежити за дотриманням в дитячому садку умов, необхідних для нормального психологічного розвитку і формування особистості дітей на кожному віковому етапі, а також попереджати можливі ускладнення в психологічному розвитку і становленні особистості дітей в зв`язку з їх переходом на наступну вікову ступінь.
специфіка психологічного консультування полягає в тому, що воно зосереджується на вирішенні професійних проблем. У процесі консультування розглядається тільки те що має відношення до вирішення головного завдання психологічної служби освіти - максимально сприяти психічному, особистісному розвитку кожної дитини. Завідувачі дитсадками, вихователі, батьки та інші люди отримують консультацію остільки, оскільки мають відношення до дитини. Їхні проблеми розглядаються тільки в зв`язку з проблемами дітей, а не самі по собі.
В обов`язки дитячого психолога входить також виявлення особливостей психічного розвитку дитини, сформованості певних психологічних новоутворень, відповідності рівня розвитку дитини віковим нормативам. Тому в діяльності практичного психолога значне місце займає психодіагностика. Завдання психологічної діагностики - дати інформацію про індивідуально-психічні особливості дітей, яка була б корисна їм самим, а також вихователям, батькам.
Набір методик психодіагностики
дослідження пам`яті
 • "Заучування 10 слів" (А. Р. Лурія)
 • Методика вивчення опосередкованого запам`ятовування (А. Н. Леонтьєв)
 • Методика "Проби на запам`ятовування слів" (Модифікація В. Г. Каменської та С. В. Звєрєвої)
 • Методика "Матриця" 6-7 років (Каменська В. Г., Звєрєва С. В., 2004).
 • вивчення уваги
 • "Запам`ятай і розстав крапки" (4-6 років)
 • Методика "Знайди відмінності"
 • "Шифровка" (Корректурная проба Д. Векслера) • оцінка рівня сприйняття
 • "Еталони" (5-7 років)
 • Методика Оцінки зорового сприйняття
 • Методика Оцінки слухового сприйняття
 • вивчення мислення
 • "Кому чого бракує?" (3-4 роки)
 • "Що тут зайве" (4-5 років)
 • "Виріж фігури" (4-5 років)
 • "Пройди через лабіринт" (4-5 років)
 • Побудова "заборчика"
 • Методика "дошка Сегена" (з 3 років)
 • Методика "послідовність подій" (для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку)
 • Методика "складання розрізних фігур і картинок"
 • Методика "Класифікація"
 • Методика "Визначення розумової працездатності" (для дітей, що у школу) • діагностика властивостей особистості і психічних станів
 • Дитячий апперцептівний тест (CAT)
 • Вивчення типу темпераменту дитини (Анкета Г. П. Лаврентьєва, Т. М. Титаренко, в модифікації С. В. Звєрєвої)
 • Визначення спрямованості інтересів і здібностей дитини (Анкета для батьків)
 • Дослідження креативності дошкільника
 • Методика Виявлення психічної депривації
 • Нестандартизоване оцінна шкала емоційних проявів дитини Й. Шванцара
 • Запитальник "Ознаки психічної напруги і невротичних тенденцій"
 • Опитувальник страхів А. І. Захарова
 • "Драбинка"
 • "Людина під дощем"
 • Визначення сформованості "Внутрішньої позиції школяра"
 • оцінка біологічної зрілості і фізичного здоров`я
 • Методи визначення фізичного розвитку і фізичної працездатності (з 2 років)
 • Теппінг-тест (Визначення рівня зрілості нервових процесів)
 • Діагностика психомоторного розвитку дітей (з 4 років)
 • Кожен практичний психолог системи освіти має подвійне підпорядкування. По адміністративній лінії він підпорядковується завідувачу дитячим садом, з професійної - психологічному Центру, де працюють фахівці-психологи. У нього вільний графік роботи, він сам складає свій план роботи, співвідносячи його з планом роботи вихователів.
  Робочий день психолога триває 6 годин і може, наприклад, чергуватися через день - робота з 8.00 до 14.00 або з 13.00 до 19.00 години. психолог проводить як групові, так і індивідуальні заняття та консультації.  Увага, тільки СЬОГОДНІ!

  ІНШЕ

  Районна психологічна служба фото

  Районна психологічна служба

  (На прикладі психологічної служби ленінського району м Єкатеринбурга)У психологічній службі знаходиться 2 відділу:I.…

  Психолог в вузі С„РѕС‚Рѕ

  Психолог в вузі

  (На прикладі роботи «відділу психолого-педагогічного супроводу студентів ГОУ ВПО УрГПУ») Мета роботи…

  Психолог в дитячому будинку фото

  Психолог в дитячому будинку

  З початку 1990-х років 20 століття в дитячих будинках Росії введена ставка педагога-психолога. Основна мета роботи…

  Увага, тільки СЬОГОДНІ!
  » » Психолог в дитячому саду