Психолог в вузі

(На прикладі роботи «відділу психолого-педагогічного супроводу студентів ГОУ ВПО УрГПУ»)

Мета роботи педагога-психолога у ВНЗ полягає в створенні сприятливого психологічного клімату, формування умов, що стимулюють особистісний та професійний ріст, забезпечення психологічної захищеності студентів, викладачів і співробітників, підтримка і зміцнення їх психічного здоров`я.

З поставленої мети випливають такі завдання:

1. Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу у ВНЗ.

2. Сприяння особистісному і професійному становленню студентів в процесі навчання.

3. Забезпечення психологічної допомоги в екстремальних і критичних ситуаціях.

4. Створення умов для забезпечення творчого розвитку особистості студентів, що є основою формування здатності до саморозвитку та самореалізації, їх власної професійної кар`єри.
5. Сприяння в забезпеченні діяльності викладачів ВНЗ науково-методичними матеріалами та розробками в області психології.

6. Виявлення основних проблем учасників освітнього процесу, причин їх виникнення, шляхів і засобів їх вирішення.

7. Сприяння педагогічному колективу у створенні сприятливого психологічного клімату в ВУЗі.

В ході своєї професійної діяльності педагог-психолог, працюючи у вищому навчальному закладі, реалізує її у відповідності з наступними напрямками:

Психологічна діагностика.

Робота по даному напрямку полягає у визначенні індивідуальних особливостей студентів. В результаті психологічної діагностики відбувається задоволення потреб студентів в самопізнанні, стимулювання розвитку особистості студентів, визначення необхідності корекції процесу формування і розвитку особистості студентів.

Психологічні консультації.

Ця робота полягає в наданні конкретної допомоги студентам, в усвідомленні ними природи труднощів, в аналізі та вирішенні психологічних проблем, пов`язаних з власними психологічними особливостями, що склалися обставинами життя, взаємовідносинами в сім`ї, в колі друзів, у ВНЗ, допомога у формуванні нових установок і прийнятті власних рішень.

Така робота здійснюється у формі групових та індивідуальних консультацій, також з цією метою психолого-педагогічної службою був створений телефон довіри.

Психологічна профілактика.


В цьому напрямку діяльності здійснюється профілактика лихослів`я, вживання алкогольних, тютюнових та наркотичних речовин в студентському середовищі, своєчасне попередження про небезпеки, які можуть зруйнувати життя (пристрасть до азартних і комп`ютерних ігор, залежність від інтернету, безладні статеві зв`язки і т. Д.) Проводиться у формі тренінгів, бесід, індивідуальних консультацій, круглих столів.

Психологічна освіта.

Під психологічним освітою розуміється підвищення психологічної культури викладацького складу, студентів і співробітників (освоєння культури комунікацій, навчання вмінню конструктивного вирішення конфліктних ситуацій і т. Д.) Має форму лекцій, семінарів, бесід, конференцій.

Також до напрямів діяльності педагога-психолога у ВНЗ відносяться:

  • Допомога в адаптації першокурсників до умов вузівського освіти.
  • Педагогом-психологом проводяться заняття в групі студентів, для того щоб хлопці могли познайомитися один з одним, розвинути дружні відносини між собою.
  • Ці заняття допомагають розвивати навчальну мотивацію.
  • Психологічний супровід студентів-практикантів.
  • Педагог-психолог допомагає студентам справитися з проблемами, що виникли в ході проходження практики.
  • Взаємодія з різними структурами університету.

Психолого-педагогічна служба взаємодіє з дирекцією студмістечка, заступниками деканів з виховної роботи, здійснює психологічну допомогу студентам, які проживають в гуртожитку, студентам активу факультетів (профорги, культоргом), студентським загонам.

Так як педагог-психолог в системі вузівської освіти активно працює зі студентами, то йому необхідно володіти якостями, обов`язковими для ефективного виконання своєї професійної діяльності, до яких відноситися:

1) целеустремлённость-
2) соціальна активність-
3) бажання працювати з студентами-
4) справедливість-
5) толерантность-
6) современность-
7) ерудіція-
8) почуття гумору.

Психолог у ВНЗ

© Степанідіна Е. А 2010.

Повернутися до статті "професія психолог"


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Психолог в дитячому будинку фото

Психолог в дитячому будинку

З початку 1990-х років 20 століття в дитячих будинках Росії введена ставка педагога-психолога. Основна мета роботи…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Психолог в вузі