Динаміка розвитку психолого-педагогічних якостей у студентів

В ході професійного становлення під час навчання у вищому навчальному закладі відбувається формування психолого-педагогічних якостей у студентів і це є показником психологічної готовності до професійної діяльності. Професія викладача психології вимагає спеціальних знань, умінь, способів мислення, стилів спілкування, серед яких відзначаються такі, як володіння предметом і методикою його викладання, психологічна підготовка, загальна ерудиція, широкий культурний кругозір, педагогічна майстерність, професійний оптимізм, володіння технологіями педагогічної праці, організаторські вміння і навички, педагогічна техніка, а також володіння технологіями спілкування, ораторським мистецтвом тощо

Ми провели емпіричне дослідження, метою якого було виявлення особливо важливих психолого-педагогічні якостей у студентів, які навчаються за спеціальністю "психологія", і проведення порівняльного аналізу динаміки розвитку даних якостей в процесі навчання у вузі.
В даному дослідженні брали участь студенти філії Іркутського Державного Університету в м Братську з 1-го по 5-й курс, що навчаються за спеціальністю "психологія" і отримують кваліфікацію "психолог", "викладач психології". Всього в дослідженні взяло участь 70 осіб. Для вирішення поставленої проблеми були використані методики: "Перевірте, який ви викладач?", Методика "САН", "Тест на об`єктивність", діагностика парціальної спрямованості особистості педагога, методика "Педагогічні ситуації".

В ході проведення дослідження ми побачили, що педагогічні якості формуються протягом усіх років навчання у вузі. До 5-го курсу у студентів відзначається високорозвинена професійна спрямованість, вони стають уже усвідомленими педагогами-психологами. Спостерігається яскрава вираженість психолого-педагогічних якостей, що свідчить про полінаправленного особистості педагога-психолога.
Порівнюючи рівневі показники студентів на кожному курсі, відзначаємо, що розвиток відбувається протягом усього періоду навчання. Ми бачимо, що за деякими критеріями відбувається зниження або підвищення рівневих показників в процесі навчання. Зниження рівня розвитку критеріальних показників в основному спостерігається на 2-му і 3-му курсах, а підвищення починається з 4-го курсу. Значить, після 1-го курсу є якісь негативні фактори, які впливають на зниження рівня розвитку студентів, а також помітна ефективна організація роботи і підвищення активності студентів з 4-го курсу. Причинами занижених показників у студентів 2-го і 3-го курсів є неповне уявлення основних труднощів, з якими вони можуть зустрітися в своїй майбутній професійній діяльності: по-перше, це недостатній рівень професійної підготовки, недостатня компетентність, що означає невміння зрозуміти людину і його проблему (внутрішні труднощі) - по-друге, низький рівень психологічних знань клієнтів, нерозуміння ними завдань роботи психолога, а звідси і недовіра до спеціаліста-психолога (зовнішні труднощі). При цьому студенти 2-го і 3-го курсів роблять головний акцент на групу зовнішніх труднощів, знімаючи з себе, таким чином, відповідальність за можливі невдачі у своїй професійній діяльності. Студенти виявляють більше депресивності в поведінці і небажання до спілкування, вони стають більш чутливими, вразливими, знижується працездатність і погіршується самопочуття, при цьому спостерігається недостатній рівень професійної підготовки. До 4-го курсу ми спостерігаємо явний прогрес у розвитку психолого-педагогічних якостей, вони формуються вже як професійно важливі. Студенти стають найбільш інтелектуально підготовленими і тому підвищується ступінь власної відповідальності за життєві досягнення і рівень самоконтролю, усвідомлення норм і правил поведінки, відповідальності за свої справи, за взаємини з іншими людьми, виявляється почуття симпатії до себе, з чим і пов`язана успішність навчання. До 5-го курсу відбувається вже, хоча і слабо виражена, сформованість психолого-педагогічних якостей.

При порівнянні отриманих даних про студентів, що навчаються за спеціальністю "психологія" з 1-го по 5-й курс, відзначаємо яскраво виражену динаміку в розвитку психолого-педагогічних якостей.

Большакова О.Н.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Динаміка розвитку психолого-педагогічних якостей у студентів