Проблема підвищення комунікативної компетентності педагогів

При проведенні ряду досліджень серед студентів, що навчаються на педагогічних спеціальностях, і працюючих педагогів м Сиктивкара нами було виявлено низький рівень професійної комунікативної компетентності. Внаслідок цього ми розробили тренінг "Комунікативна компетентність в педагогічному спілкуванні", що дозволяє підвищити професійну комунікативну компетентність.

Необхідність створення такої тренінгової програми дозріла внаслідок того, що в даний час пред`являються дуже високі вимоги до педагога, рис його характеру, індивідуальності, різним професійно важливих навичок. Одним з таких навичок є спілкування. Для успішного здійснення педагогічної та навчальної діяльностей необхідні знання про психологічно грамотному і ефективному спілкуванні, а так само вміння використовувати ці знання у практичній діяльності.

Проаналізувавши деякі наявні тренінгові програми, наприклад "Тренінг педагогічної усвідомленості" Л. Мардер, "Навички конструктивної взаємодії з підлітками" С.В. Кривцова, Е.А. Мухаматуліной, спецкурс "Комунікативна компетентність вчителя" Е.В. Прозорова і ін., Ми виявили деяку обмеженість їх застосування. Багато програм припускають початковий великий запас психологічних знань, яким, на жаль, не володіють ні педагоги, які працюють вже багато років в освітній системі, ні студенти педагогічних спеціальностей, ні молоді фахівці.
Створений нами тренінг орієнтований на дану цільову аудиторію. Мета тренінгу: розвиток комунікативних якостей особистості вчителя (підвищення інтересу до свого "я" і особистісним якостям інших-розвиток рефлексії і емпатіі- формування сприйняття особистості учня, як суб`єкта педагогічної взаємодії) і формування на їх основі комунікативних умінь.

Досить високий рівень комунікативної компетентності вчителя передбачає наявність у нього певних знань з психології спілкування, умінь (можливість ефективно виконувати дію) і персоналізації (адаптації отриманих знань і умінь до своїх особливостей, до свого особистого стилю). Для досягнення відповідного рівня комунікативної компетентності тренінгові заняття побудовані так, щоб вони містили три блоки: інформаційний, блок самопізнання і практичний блок. Концептуальна основа даної програми - поведінковий підхід (неефективні види поведінки замінюються ефективними, які апробуються в безпечному просторі). Основні процедури: інформування, вправи (педагогічні завдання), рольові ігри.
Дослідження ефективності тренінгу здійснювалося за допомогою методики Т. Лірі "Діагностика міжособистісних відносин" з метою виявлення типу міжособистісних відносин, який свідчить про наявний рівень комунікативних навичок, а також опитувальника для перевірки теоретичних знань з психології спілкування і методики "Педагогічні ситуації" (що складається з двох варіантів) з метою визначення наявного рівня комунікативних умінь. Останні дві методики були розроблені нами спеціально для оцінки професійної комунікативної компетентності в її структурі.

Апробація тренінгу здійснювалася на студентах педагогічних спеціальностей Сиктивкара педколеджу № 1. У вересні 2005 р нами проводилося попереднє дослідження рівня комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей, в ході якого були відібрані експериментальна і контрольна групи по 11 осіб у кожній. Початковий рівень комунікативної компетентності учасників цих груп був нижче середнього.

З експериментальною групою в березні 2006 р був проведений тренінг "Комунікативна компетентність в педагогічному спілкуванні". Після проходження тренінгу в учасників експериментальної групи в 73% випадків виявилося підвищення рівня професійної комунікативної компетентності (вище середнього). У той час як у учасників контрольної групи рівень професійної комунікативної компетентності залишився незмінним.

Таким чином, ми можемо говорити, що розроблений нами тренінг є ефективним. Дана тренінгова програма може бути частиною комплексної роботи, яка націлена на підвищення рівня комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей, орієнтує майбутніх фахівців на побудову особистісних (особистісно-орієнтованих) взаємовідносин з учнями. Матеріали тренінгу можуть використовуватися псіхологамі- практиками при роботі і з педагогами, в процесі педагогічного консультування.

Солнишкіна Майя ВікторівнаУвага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Тренінгові групи фото

Тренінгові групи

тренінг - це сукупність психотерапевтичних, псіхокоррекціоннихі навчальних методів, спрямованих на розвиток навичок…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Проблема підвищення комунікативної компетентності педагогів