Зміна адаптованості студентів в процесі навчання

Прискорений темп розвитку науково-технічного прогресу в сучасному суспільстві призводить до збільшення інформаційного потоку і необхідність сприйняття і переробки людиною значної кількості інформації. Зазначені особливості сучасного життя людини в деякій мірі є стресогенним за своєю природою і піднімають тему необхідності вивчення адаптаційних можливостей особистості з метою їх оптимізації. Особливо це стосується людей молодого покоління, які вибирають спеціальності, пов`язані з комп`ютерними технологіями.

Нами проведено дослідження, спрямоване на вивчення соціально-психологічної адаптації студентів - майбутніх фахівців з комп`ютерних технологій. На одному з його етапів передбачається вивчення відмінностей адаптованості в залежності від курсу навчання. На даному етапі дослідження вибірка складалася з 315 студентів різних вузів м.Києва комерційної і державної форми навчання. У дослідженні брали участь студенти з першого по шостий курс, що навчаються за спеціальностями пов`язаним з комп`ютерними науками, такими як "Програмне забезпечення автоматизованих систем", "Інтелектуальні системи прийняття рішень" та ін.

Теоретичний аналіз літератури з проблеми соціально-психологічної адаптації студентів у вищих навчальних закладах дозволив нам виділити наступні етапи цього процесу:

I етап - адаптація до навчання у вузі або первинна соціально-психологічна адаптація, яка починається з моменту вступу і початку навчання і триває протягом першого року навчання;
II етап - адаптація до спеціальності або спеціальна соціально-психологічна адаптація, що починається з вивчення студентами нових спеціальних дисциплін. Цей етап триває на II-III курсі навчання;
III етап - адаптація до професійної діяльності, вона проходить на останніх курсах навчання у вищому навчальному закладі.

З огляду на виділені етапи адаптації студентів в процесі навчання у вузі відмінності показників адаптованості на різних курсах пояснюємо особливостями кожного з цих етапів.

Розглянемо деякі особливості показників соціально-психологічної адаптації студентів в залежності від курсу навчання, отримані за допомогою багатофакторного особистісного опитувальника FPI. Так, за показником дратівливості результати розподілилися наступним чином: показники дратівливості високого рівня характерні для I курсу - 74,3%, II - 75,8%, III - 51,5%, IV - 54,3% і VI - 55,6 %. Для студентів V курсу характерні однакові показники дратівливості середнього і високого рівня (45,7%). Встановлено негативний кореляційний зв`язок показника дратівливості і курсу навчання (r = -0,18, plt; 0,01), тобто на старших курсах навчання дратівливість у студентів зменшується.
За показниками реактивної агресивності результати розподілилися дещо інакше. Показники високого рівня реактивної агресивності характерні для I і II курсів (62,9 і 66,7% відповідно). Середній рівень реактивної агресивності спостерігається на III - 57,6%, IV - 54,3%, V - 51,4%, VI - 50% курсах. Між показниками реактивної агресивності і курсом навчання також є негативний кореляційний зв`язок (r = -0,25, plt; 0,01). Високі показники реактивної агресивності на першому і другому курсах пов`язуємо з I і II етапами соціально-психологічної адаптації студентів у вузі. Такі особистісні риси, як імпульсивність, нестриманість, прагнення до домінування, особливо характерні для вікового періоду студентів першого і другого курсів. Зниження показників реактивної агресивності на старших курсах навчання пов`язуємо з особистісним розвитком студентів і умінням стримувати негативні емоції.
За показниками екстраверсії-інтроверсії у студентів з I по VI курс спостерігається середній рівень, але цікава динаміка низького рівня екстравертірованності: I курс - 11,4%, II - 6,1%, III - 15,2%, IV - 17,1 %, V - 22,9%, VI - 27,8%. На старших курсах збільшується кількість студентів, які є вираженими інтровертами. Це можна пояснити тим, що майбутні фахівці з комп`ютерних технологій в процесі навчання стають більш зосередженими на власній особистості, що обумовлено особливостями взаємодії в системі "людина - комп`ютер". Окреслені особливості підтверджує негативний кореляційний зв`язок між показниками екстраверсії-інтроверсії і курсом навчання (r = -0,15, plt; 0,05).

Отримані зміни показників соціально-психологічної адаптації студентів на різних курсах навчання у вузі дозволяють оцінити успішність цього процесу, а також дають можливість розробити програму оптимізації з урахуванням напряму навчання.

Ткачишина О.Р.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Зміна адаптованості студентів в процесі навчання