Психолог в педагогічному коледжі

(На прикладі ГОУ СПО «Свердловського обласного педагогічного коледжу»)

Робота педагога-психолога в педагогічному коледжі має свої специфічні особливості. Це робота з підлітками у віці 15-16 років, які, закінчивши 9 класів, повинні швидко адаптуватися не просто до навчання в новому навчальному закладі, а до навчання, спрямованого на отримання професії педагога. Важливим завданням є робота педагога-психолога зі студентами, які йдуть на практику в школи, до дітей.

Звідси і випливає мета роботи педагога-психолога в педагогічному коледжі: створення психологічного комфорту для студентів в адаптаційний період і період проходження педагогічної практики. Відповідно до мети поставлено такі завдання:

1. Створення умов для успішної адаптації першокурсників. Першокурсники чимось схожі на першокласників. Прийшовши в коледж, вчорашні школярі набувають нового статусу - студент. Провідним видом діяльності тепер стає спілкування з однолітками, а освоєння майбутньої професії. Для них все незвично і ново: чи не уроки, а пари, не вчителі, а викладачі, які не класний керівник, а куратор і т.д. На цьому етапі навчання головне завдання психолога - грамотне психологічний супровід студентів: спостереження за проходженням періоду адаптації і в разі необхідності надання психологічної допомоги.

2. Проведення тренінгів для студентів першого курсу на згуртування колективу, прояви особистісних якостей. В цілому успішність навчання залежить не тільки від успішного проходження періоду адаптації, прагнення отримувати знання, а й від колективу, в якому доводиться вчиться. Прийшовши в новий навчальний заклад, підлітки потрапляють відповідно і в новий колектив однолітків. Завдання психолога відстежити процес створення дружного колективу, в разі необхідності на перших етапах вирішити всі конфліктні ситуації. Крім того, групі потрібен лідер, який би направляв і координував її роботу. Педагог психолог повинен провести ряд заходів, які б допомогли знайти таку людину в групі, якщо ж таких кілька, то важливо не допустити зіткнення двох або більше лідерів. Крім цього, проведення різних тренінгів допоможе розкритися підліткам, зайняти своє місце в групі.
3. Організація роботи центру «Практика на« 5 ». Надання психологічної допомоги студентам перед педагогічною практикою і, безпосередньо, в період педагогічної практики. Бувають ситуації, коли студенти, провчившись кілька років у педагогічному коледжі, бояться (в прямому сенсі цього слова) йти на практику, виникає неусвідомлений страх перед дітьми. Іноді це може привести і до відходу з педагогічної професії. В інших випадках студент може успішно почати проходження практики, на якій може статися ситуація, що травмує студента психологічно (напр., Відмова дитини від роботи, відсутність авторитету у дітей і т.д.) Це також може призвести до розчарування в професії. Педагогу-психолога важливо не допустити крайніх ситуацій, надавши своєчасно психологічну підтримку такому студенту.

4. Психологічне консультування по організації освітнього процесу. В ряду практик, прохідних студентами педагогічного коледжу, варто «Психолого-педагогічне дослідження школяра». В ході цієї практики студентам необхідно виявити психологічні особливості (особливості мислення, уваги, пам`яті, сприйняття, мови, спілкування і т.д.) школяра. Оскільки студенти-педагоги стосуються цих тем лише в рамках дисципліни «Основи загальної психології», то відповідно їм необхідна допомога професійного пе- педагога-психолога в знаходженні, проведенні та аналізі різних методик обстеження психіки школяра.
Для реалізації цілей і завдань педагог-психолог працює в наступних напрямках: корекційно-розвиваюче, культурнопросветітельское, діагностичне та консультативне.

Діагностична діяльність педагога-психолога полягає в проведенні дослідження рівня розвитку вмінь, знань, навичок, особистісних особливостей. На основі отриманих даних складається план корекції (зміни, виправлення) і розвитку (процес закономірного зміни на краще) студентів. А ці педагог-психолог займається в рамках корекційно-розвиваючого спрямування.

Ще один напрямок роботи педагога-психолога - це консультування (особливим чином організоване спілкування педагога-психолога зі студентом). Консультування складається з ряду етапів: встановлення контакту з консультованого, постановка проблеми, діагностика, спільна робота з вирішення проблеми. В рамках цих напрямки реалізуються 13 завдання (див. Вище).

Культурно-просвітницька діяльність (або психологічне просвітництво) спрямована на залучення викладачів та студентів до психологічних знань. В рамках цього напрямку педагог-психолог передає студентам елементарні психологічні знання, які допоможуть майбутнім педагогам у професійній діяльності.

Для успішної роботи в даних напрямках педагог-психолог повинен володіти такими якостями: соціальна активність (готовність і здатність сприяти вирішенню суспільних проблем в сфері професійної діяльності) - цілеспрямованість (вміння направити всі сили на досягнення професійних завдань) - бажання працювати зі студентами, отримання духовного задоволення від спілкування з ними-педагогічний оптимізм (віра в дитину, в його здатності) - психологічна компетентність (володіння психологічними знаннями та вміння застосувати їх на практиці) - нормативно-правова компетентність (знання основних нормативно-правових документів, що регламентують діяльність педагога-психолога).

Робота педагога-психолога в педагогічному коледжі складна і цікава. Він повинен знати вікові та психологічні особливості підлітків та юнаків, вміти активно взаємодіяти з ними, адже він один з головних помічників на шляху заснування професії вчителя. В цілому робота педагога-психолога полягає в наступному: проведення діагностики на виявлення особистісних якостей першокурсників, надання допомоги їм адаптуватися до нового колективу і до нових умов навчання-проведення консультацій за рішенням психологічних проблем виникли у студентів в вході педагогічної практики, надання допомоги в дослідженні особистості школяра- забезпечення психологічного супроводу майбутніх педагогів, допомога їм у професійній діяльності.

Психолог в педагогічному коледжі

© Пакалева Т. А., 2010 року.

Повернутися до статті "професія психолог"


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Психолог в вузі С„РѕС‚Рѕ

Психолог в вузі

(На прикладі роботи «відділу психолого-педагогічного супроводу студентів ГОУ ВПО УрГПУ») Мета роботи…

Психолог в дитячому будинку фото

Психолог в дитячому будинку

З початку 1990-х років 20 століття в дитячих будинках Росії введена ставка педагога-психолога. Основна мета роботи…

Професія психолог фото

Професія психолог

Назва:Професія психолог (збірник матеріалів студентського проекту) Керівник проекту: Максимова Людмила Олександрівна …

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Психолог в педагогічному коледжі