Психолог в службі зайнятості

Служба зайнятості - система установ і організацій, створена для реалізації політики зайнятості населення, надання сприяння громадянам у працевлаштуванні та контролю за дотриманням прав громадян на працю та зайнятість. Служба зайнятості - це посередник між населенням і роботодавцями. Важливу роль серед соціальних партнерів служби зайнятості відіграє адміністрація міста в особі глави міста, без підтримки якого не проходить жодне велике захід щодо сприяння зайнятості населення: це і питання збору вакансій, і квотування робочих місць для інвалідів та молоді, проведення ярмарків вакансій і навчальних робочих місць, це тимчасова зайнятість підлітків і організація громадських робіт з благоустрою міста.

До повноважень Російської Федерації в галузі зайнятості населення та захисту від безробіття, відповідно до ст. 7.1. закону «Про зайнятість населення в Російській Федерації» відносяться:

- контроль за забезпеченням державних гарантій в області зайнятості населення-прийомом на роботу інвалідів в межах встановленої квоти- реєстрацією інвалідів в якості безработних- реєстрація громадян з метою сприяння в пошуку підходящої роботи, а також реєстрація безробітних громадян;

- надання відповідно до законодавства про зайнятість населення державних послуг;

- розробка і реалізація регіональних програм-організація проведення спеціальних заходів по профілізації;

- перевірка, видача обов`язкових для виконання приписів про усунення порушень законодавства про зайнятість населення, залучення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації;

- вжиття заходів щодо усунення обставин і причин виявлених порушень законодавства про зайнятість населення і відновлення порушених прав громадян.

Громадянам, які шукають роботу, але не є безробітними, безкоштовно надається інформація про вакантні робочі місця, освітніх установах, професіях на ринку праці, можливості працевлаштування, професійного навчання та профорієнтації з використанням довідкових матеріалів і посібників, комп`ютерних програм і даних.

Основні види послуг, що надаються громадянам:

1. Індивідуальні консультації психологів-профконсультантов:

- по основам самопрезентації на ринку праці (пошук варіантів працевлаштування, зміст резюме, ведення телефонних переговорів, ведення співбесід з роботодавцями);

- з основ професійної кар`єри (вибір професії, навчальних програм і освітніх установ, корекція професійного вибору);

- за результатами первинної професійної діагностики.

2. Самостійна робота клієнтів:

- по вивченню інформаційних матеріалів (основні нормативно-правові акти, професійна література);

- з пошуку варіантів підходящої роботи (аналіз щоденної бази вакансій району, робота з періодичною пресою, тематичні папки);

- по підготовці резюме.

3. Робота під керівництвом психолога-профконсультанта:

- по підготовці резюме на ПК (для користувачів ПК);
- по проходженню первинної професійної діагностики.

Педагог-психолог у своїй роботі спирається на Конституцію Російської Федерації-Закони Російської Федерації-Декларацію прав і свобод людини-Федеральний закон «Про освіту» - Положення про службу практичної психології в системі Міністерства освіти Російської Федерації, нормативні документи-основи законодавства в галузі охорони праці (вимоги до забезпечення санітарно-гігієнічних умов закладу, правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту), охорони здоров`я, профорієнтації, зайнятості і населення і його соціального захисту.

Вимоги до знань і вмінь педагога-психолога:

Педагог-психолог повинен знати: загальну психологію, психологію особистості та диференціальну психологію вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, психологію спілкування, основи психодіагностики, основи психотерапії, основи психологічної гігієни, основи профорієнтації, психології праці, основи психологічного консультування та психопрофілактики, вікову анатомію і фізіологію.

Обов`язки педагога-психолога.

Педагог-психолог зобов`язаний:

- забезпечувати і підтримувати психологічне здоров`я особистості;

- надавати психологічну допомогу опинилися без роботи людям;

- надавати допомогу в процесі адаптації;

- виявляти і попереджати можливі порушення, нервові зриви після стресу за допомогою психопрофилактики, психодіагностики, психокорекції, консультування та реабілітації;

- надавати психологічну допомогу і підтримку у вирішенні особистісних, професійних та інших проблем;
- надавати психологічну допомогу і підтримку знаходяться в стані актуального стресу, конфлікту, сильного емоційного переживання, наприклад через втрату роботи або неможливості її самостійного пошуку;

- брати участь у формуванні здоров`язберігаючих технологій, здорового способу життя, профілактики асоціальних явищ в суспільному середовищі;

- сприяти розвитку професійно-значущих якостей і соціальної зрілості людей;

- підвищувати психолого-педагогічну компетентність, використовуючи різні форми і методи пропаганди психологічних знань;

- консультувати студентів, безробітних з питань навчання, розвитку, проблемам життєвого самовизначення, взаємин з дорослими і однолітками, походящей роботи, вакансій;

- здійснювати консультування адміністрації та роботодавців з питань використання досягнень психології;

- здійснювати профорієнтаційну роботу, що сприяє самостійному і усвідомленому вибору молоддю професії з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, а також життєвих планів;

- систематично підвищувати власну професійну компетентність і кваліфікацію.

Права педагога-психолога

Педагог-психолог має право:

- знайомитися з документацією установи;

- брати участь в роботі з підбору персоналу, а також, вносити свої пропозиції щодо формування робочого колективу, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в цьому колективі, підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці;

- брати участь з правом дорадчого голосу в роботі комісій з питань працевлаштування - співпрацювати з фахівцями соціальних служб, медичних установ, інспекцій у справах неповнолітніх, з суб`єктами соціального партнерства в питаннях виховання і розвитку студентів, звертатися із запитами до медичних дефектологічні і наукові психологічні установи, а також в установи міської, районної, обласної психологічної служби за допомогою і сприянням;

- самостійно вибирати пріоритетні напрямки роботи;

- самостійно формувати конкретні завдання роботи з студентами та дорослими, вибирати форми і методи роботи, приймати рішення з питань черговості проведення різних видів робіт;

- підвищувати свою кваліфікацію, відвідувати семінари, курси;

- проводити групові та індивідуальні соціально - психологічні обстеження;

- брати участь у формуванні корпоративної культури;

- виступати з узагальненням досвіду своєї роботи в наукових і научнопопулярних журналах, газетах та інших засобах масової інформації;

- брати участь в розробці нових методів психодіагностики, психокорекції та ін. видів роботи, оцінці їх ефективності;

- брати участь в роботі молодіжних громадських об`єднань, рад студентського самоврядування;

- звертатися до центрів профорієнтації з питань, пов`язаних з професійним самовизначенням студентів.

Відповідальність педагога-психолога

Педагог-психолог несе відповідальність за:

- якість використовуваних методичних матеріалів для психодіагностики, обробку результатів психодіагностики, їх аналіз і відповідне використання;

- якість і конфіденційність зібраної інформації про індивідуально-психологічних особливостях громадян;

- своєчасне і правильне оформлення, ведення і зберігання документації;

- за дотримання і захист прав.

Позитивні якості, необхідні психолога: наполегливість, уміння доводити справу до кінця, відповідальність, пунктуальність, комунікативність, бажання і вміння здобувати нові знання, вміння, навички, сумлінність, почуття гумору, оптимізм.

Психолог в службі зайнятості здійснює культурнопросветітельскую і управлінську діяльність, які проявляються безпосередньо в його роботі з клієнтами і персоналом.

Психолог в службі зайнятості

© Глухих О. В., 2010 року.

Повернутися до статті "професія психолог"


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Районна психологічна служба фото

Районна психологічна служба

(На прикладі психологічної служби ленінського району м Єкатеринбурга)У психологічній службі знаходиться 2 відділу:I.…

Психолог в вузі С„РѕС‚Рѕ

Психолог в вузі

(На прикладі роботи «відділу психолого-педагогічного супроводу студентів ГОУ ВПО УрГПУ») Мета роботи…

Психолог в дитячому будинку фото

Психолог в дитячому будинку

З початку 1990-х років 20 століття в дитячих будинках Росії введена ставка педагога-психолога. Основна мета роботи…

Професія психолог фото

Професія психолог

Назва:Професія психолог (збірник матеріалів студентського проекту) Керівник проекту: Максимова Людмила Олександрівна …

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Психолог в службі зайнятості