Уявлення батьків дошкільнят про діяльність педагогів-психологів

У практичній діяльності педагога - психолога в освітньому дошкільному закладі виділяють ряд труднощів, однією з яких є складність у встановленні взаємодії батько - психолог, що виявляється з боку батьків:

* Невміння сформулювати питання.

* Ігнорування проблеми.

* Незнання функцій педагога - психолога.
Перераховані труднощі на наш погляд пов`язані з протиріччям між наданими даними діагностики дитини психологом і очікуваннями і приватними інтерпретаціями батьків. Серйозним гальмом в роботі практичного психолога виступають стереотипи батьків.

В ході анкетування були виявлені наступні стереотипи батьків щодо ролі педагога-психолога в дошкільному закладі:

* Психолог - вчений, який використовує в роботі наукові, теоретичні знання, далекі від застосування до дитини - 6%;

* Психолог - лікар, лікуючий все пов`язане з психікою, який необхідний тільки в крайніх випадках, "моїй дитині не потрібен" - 3%;

* Психолог - екстрасенс, який передбачає, "що зціляє" будь-які відхилення в поведінці - 3%;

* Психолог - педагог, який знає технології управління поведінкою дитини - 6%.

Решта батьки або не сформовані адекватної оцінки - 12% або роль психолога оцінюють адекватно і позитивно - 70%.

Таким чином, більша частина батьків оцінює роботу педагога-психолога адекватно і без стереотипів. Виявлено стереотипи щодо ролі психолога в дошкільному закладі, що стосуються діяльності як наукової, так і паранаукових. Дійсно, в життєвому розумінні, підкріплені не завжди достовірні дані з засобів масової інформації, психолог дуже часто асоціюється з парапсихологом і екстрасенсом. Тому для роботи з батьківськими стереотипами необхідно розширювати просвітницьку сторону діяльності. В діагностиці педагогу - психолога бажано інтегрувати гуманітарний і природничо-науковий підхід, враховувати всі рівні організації від індивідуальна до особистісних, відповідно володіти не тільки психологічними методиками, а й психофізіологічними. У той же час знання психологом власних психофізіологічних характеристик, таких, як імпульсивність, емоційна стійкість, вміння виявляти такі якості в роботі з батьками як розуміння, прийняття, емпатія, толерантність, тактовність, почуття власної гідності, доброзичливість, буде давати можливість долати бар`єри спілкування, вибирати оптимальну тактику взаємодії при роботі з батьками.

Ломтатідзе О. В.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Районна психологічна служба фото

Районна психологічна служба

(На прикладі психологічної служби ленінського району м Єкатеринбурга)У психологічній службі знаходиться 2 відділу:I.…

Психолог в дитячому будинку фото

Психолог в дитячому будинку

З початку 1990-х років 20 століття в дитячих будинках Росії введена ставка педагога-психолога. Основна мета роботи…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Уявлення батьків дошкільнят про діяльність педагогів-психологів