Подання про діяльність психолога, який працює в системі управління персоналом

Особливий інтерес у контексті проблем пізнання індивідуальності представляє питання про спосіб психолога та особливості його професійної діяльності в суспільній свідомості людей.

З метою вивчення уявлень про діяльність психолога нами було проведено спеціальне дослідження, в якому взяли участь студенти IV курсу філософсько-соціологічного факультету, відділення психології і економічного факультету, відділення менеджменту. Загальна кількість обстежених склало 60 осіб.

В ході роботи були використані наступні методи дослідження: метод вільного опису, Професіографічний опитувальник.

У відповідність з методом вільного опису респондентів просили описати діяльність психолога в організації. У процесі використання професіографічного опитувальника було запропоновано оцінити 15 якостей за ступенем значущості для організаційного психолога. Для отримання додаткової інформації було задано 3 питання:

- Чи потрібен психолог в організації?
- Чи повинен психолог, що працює в організації, мати додаткову освіту? Яке?

- Якби в організації був психолог, з якими б проблемами можна було б до нього звернутися?

В якості методів математико-статистичної обробки були використані: метод U-Манна-Уїтні, кутовий перетворення Фішера, Т-критерій Стьюдента, кореляційний аналіз.

Результати дослідження показують, що більшість респондентів говорять про необхідність психолога в організації. При цьому вважають, що психолог повинен володіти додатковими знаннями, зокрема в області економіки і менеджменту.

Говорячи про проблеми, з якими випробовувані могли б звернутися до психолога, студенти-економісти найчастіше вказують на проблеми, пов`язані із взаємовідносинами в колективі, конфліктними ситуаціями, особисті проблеми.

На відміну від студентів-економістів психолог в організації представляється в основному як консультант з таких питань, як організація діяльності, ведення переговорів, саморегуляція психічних станів. Студенти-психологи звертають увагу також на значимість психолога в підвищенні ефективності праці, в розвитку мотивації працівників, вказують на роль психолога у вирішенні проблеми плинності кадрів, в навчанні персоналу. На відміну від студентів-економістів вони називають такі види діяльності-психолога, як профатестацію, профадаптація.

До числа необхідних і найбільш професійно важливих якостей психолога обидві групи респондентів віднесли вміння володіти собою, здатність бачити ситуацію в цілому, вміння знаходити вихід з важкої ситуації, бути лідером.

В цілому, отриманий матеріал дозволяє робити висновок про особливості уявлень про діяльність психолога, який працює в системі управління персоналом, як у самих психологів, так і в осіб, що не володіють професійним психологічним знанням.

Жданова С.Ю., Прокопенко К.В.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Районна психологічна служба фото

Районна психологічна служба

(На прикладі психологічної служби ленінського району м Єкатеринбурга)У психологічній службі знаходиться 2 відділу:I.…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Подання про діяльність психолога, який працює в системі управління персоналом