Роль загальних і спеціальних здібностей в освоєнні іноземних мов

Слід розрізняти загальні і спеціальні здібності до освоєння іноземних мов. Загальні здібності забезпечують успішне освоєння іншомовної мовленнєвої діяльності на основі розвитку пізнавальних і психомоторних процесів, умотивованості та старанності, міцних знань, навичок і умінь. Загальні здібності обумовлюють швидке і легке засвоєння знань, навичок і умінь, без яких неможливе практичне володіння іноземною мовою і які, в свою чергу, забезпечують успішність діяльності та розвиток спеціальних здібностей. Спеціальні здібності формуються на основі загальних здібностей, а також включають в свою структуру специфічні компоненти, які забезпечують високі результати і творча своєрідність всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма та мислення.

Основним зовнішнім критерієм прояви і розвитку здібностей до освоєння іноземних мов виступає успішність діяльності. Виявлення зв`язку успішності освоєння іноземної мови з індивідуальними особливостями особистості учнів важливо для визначення значущих компонентів структури спеціальних здібностей до цього виду діяльності. В силу цього між особливостями студентів та їх показниками освоєння іноземної мови, в якості яких виступили експертні оцінки, був проведений інтеркорреляціонний аналіз.

За підсумками мовного тестування були виділені дві групи студентів: "високоуспешние", з високим рівнем освоєння іноземної мови, і "нізкоуспешние", з низьким рівнем освоєння іноземної мови. Між "високоуспешнимі" і "нізкоуспешнимі" студентами немовних спеціальностей значущими виявилися розбіжності показників слухової і оперативної пам`яті (plt; 0,01) на рідному і іноземною мовою (plt 0,001), музичного слуху і почуття ритму (plt; 0,05) , методик "Буріме" (plt 0,001), зорової вербальної пам`яті (plt; 0,05), шкільної позначки з російської мови (plt; 0,01), самооцінки з іноземної мови (plt; 0,05), вмотивованості та старанності (plt 0,001). Отже, перераховані вище показники можуть бути включені в структуру спеціальних здібностей до освоєння іноземних мов.

Реалізований інтеркорреляціонний аналіз результатів мовного і психологічного тестування показав, що у студентів мовних спеціальностей експертні оцінки успішності освоєння іноземної мови мали значимі зв`язку з показниками слуховий пам`яті (r = 0,32-43), довготривалої пам`яті (r = 0,35-47), оперативної пам`яті (r = 0,47), розподілу уваги (r = 0,57-67), методикою "Буріме" (0,68-0,74) і "Ритм" (r = 0,44), що говорить про необхідність включення цих показників у структуру спеціальних здібностей до освоєння іноземних мов. Інтеркорреляціонний аналіз результатів обстеження студентів немовних спеціальностей дозволив виявити взаємозв`язки експертних оцінок мовної діяльності з показниками слуховий пам`яті рідною (r = 0,40-43) і іноземною (r = 0,68-71) мовами, оперативної пам`яті на рідному (r = 0,41-45) та іноземною (r = 0,65-73) мовами.
Значущі взаємозв`язки рівня розвитку фонематичного слуху з показниками тестів на оперативну вербальну пам`ять іноземною мовою (r = 0,35-67), слухову пам`ять (r = 0,30-59), стійкість уваги (r = 0,23-48), почуття ритму (r = 0,32-49), а також з самооцінкою з іноземної мови (r = 0,26-43), з оцінкою по російській мові в школі (r = 0,20-49), з показниками мотивованості до вивчення іноземної мови (r = 0,38-79) і старанності (r = 0,28-65) дозволяє підтвердити включеність перерахованих вище показників в структуру спеціальних здібностей до освоєння іноземних мов.
Таким чином, результати, отримані за допомогою t-критерію Стьюдента, свідчать про наявні відмінності між групами "високоуспешних" і "нізкоуспешних" студентів за рівнем розвитку деяких психічних пізнавальних процесів (уваги, пам`яті, мислення, мовлення), музичного слуху і почуття ритму, мовного досвіду, мотивації та старанності. Інтеркорреляціонний аналіз дозволив виявити ряд значущих залежностей між успішністю освоєння іноземної мови та індивідуальними особливостями особистості студентів. Узагальнення даних проведеного дослідження дозволяє виділити ті компоненти загальних і спеціальних здібностей до освоєння іноземних мов, які знаходяться в тісних взаємозв`язках з успішністю освоєння цього виду діяльності, і доповнити структуру спеціальних здібностей до освоєння іноземних мов. Некомпенсируемое компонентами спеціальних здібностей до освоєння іноземних мов є: фонематичний слух, обсяг слухового сприйняття, обсяг слухової і оперативної пам`яті, музичний слух, почуття ритму, обсяг і стійкість уваги, легкість і швидкість придбання навичок і умінь, міцні репродуктивні і продуктивні мовні навички та вміння , висока вмотивованість, вольові якості (дисциплінованість, старанність).

Шульга О.К.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Роль загальних і спеціальних здібностей в освоєнні іноземних мов