Особливості професійно-творчого мислення вчителя іноземної мови

Відбуваються значні зміни соціально-культурної дійсності, розпад ієрархії соціальних цінностей. У зв`язку з цим зростає роль пошуку нових підходів до навчання і виховання майбутніх учителів, нових стратегій і технологій переорієнтації педагогічного процесу на людину як найбільшу цінність суспільного розвитку. Передумови здійснення такого процесу можуть виникнути на основі акмеологічного підходу до формування особистості майбутнього вчителя, його професійно-творчого мислення.

Акмеология (Від грецького аkmе вершина і logos пізнання) - наука, яка вивчає психологічні закономірності періоду зрілості людини, а також досягнення нею вершин творчої діяльності, самореалізації (Н. В. Кузьміна). Вперше поняття акмеології ввів в науку Н.А.Рибніков в 1928 р Завдяки Б.Г.Ананьева почалося становлення акмеології як нового розділу вікової психології, який вивчає більш продуктивний період життя людини, коли має місце його творча реалізація. Як зазначає Н. В. Кузьміна, основне завдання акмеології є постачання суб`єкта діяльності знаннями і технологіями, які забезпечують формування професійно-творчого мислення цього суб`єкта. Оскільки наше дослідження присвячується конструювання технології формування професійно-творчого мислення майбутнього вчителя іноземної мови, воно може бути віднесено до ряду досліджень акмеології.

Теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури про мисленні вчителя дали можливість зробити такі висновки.

1. Професійно-творче мислення вчителя визначається "надзавданням" діяльності, її, яка полягає в тому, щоб, включаючи учня в спілкування, зробити його суб`єктом цієї діяльності.
2. Інтеграційна система категорій педагогічної діяльності, комплексність педагогічних цілей і різноманітність інтелектуальних операцій визначають особливості предметного, процесуально-операційного і цільових перевірок мотиваційного аспекту мислення.

3. Функції професійно-творчого мислення вчителя іноземної мови різноманітні. Основними з них є розуміння педагогічних цілей, антиципация, оцінка результатів діяльності, мовна рефлексія, мовне прогнозування та кодування.

4. Професійно-творче мислення вчителя має багатокомпонентну структуру і включає загальний, професійно-практичний, індивідуально-особистісний компоненти.

5. До основних особливостей професійно-творчого мислення вчителя іноземної мови належать: проблематичність мислення-комплексність процесу мислення, яка обумовлена складністю і різноманітністю педагогічних цілей-конструктивність мислення-самостійність, оригінальність мислення, яка визначається новизною ситуації-критичність, яка обумовлена високою відповідальністю, постійним зростанням вимог до педагогічного труду- інтелектуальні особливості, що впливають на засвоєння спеціальних лінгвістіч ких знань: інтелектуальна сприйнятливість, аналітичність інтелекту, розуміння, творча уява, домінування вербального інтелекту.

Засекіна Л.В.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Якості особистості вчителя фото

Якості особистості вчителя

Ананьєв Б.Г. звертав особливу увагу на дослідження особливостей педагогічної діяльності, зокрема, наголошуючи на…

Практичне мислення фото

Практичне мислення

мислення, в якому рішення проблем здійснюється у зовнішній практичної діяльності. На відміну від теоретичного мислення…

Наочно-образне мислення фото

Наочно-образне мислення

мислення, в основі якого лежить моделювання і розв`язання проблемної ситуації в плані уявлень. Виступає наступним…

Вербальне мислення фото

Вербальне мислення

Словесно-логічне мислення. мислення в цілому складено трьома основними взаємодіючими видами: практично-дієве,…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Особливості професійно-творчого мислення вчителя іноземної мови