Роль загальних і спеціальних здібностей в пізнанні іноземної мови

Взаємозв`язок загальних і спеціальних здібностей ми розглядаємо як взаємозв`язок властивостей особистості. Тому до приватних задач дослідження ставилися питання, що стосуються з`ясування домінуючих властивостей в структурі спеціальних і загальних здібностей, а також як впливають на спеціальні здібності узагальнені відносини особистості, що лежать в основі загальних здібностей.

За даними В. С. Мерліна (1970), якщо в характеристиці загальних здібностей індивідуальний стиль грає велику роль, ніж в характеристиці спеціальних здібностей, то це означає, що велику роль відіграє і загальне позитивне ставлення до виконуваної діяльності, що проявляється в таких властивостях особистості, як свідомість відповідальності, дисциплінованість, сумлінність і т.п. До загальних здібностей, що входять в структуру мотиваційної сфери студентів заочного економічного вузу з оволодіння іноземною мовою і характеризує її з об`єктивно-психологічного боку, були віднесені наступні якості особистості: дисциплінованість, пізнавальна активність, ініціативність, самостійність, товариськість. До спеціальних здібностей в нашому дослідженні була віднесена здатність до іноземної мови, яка розкривалася за допомогою об`єктивних характеристик: техніка читання, володіння граматикою, володіння лексикою, володіння технікою перекладу.
Виявлення взаємозв`язку загальних і спеціальних здібностей студентів при оволодінні іноземною мовою було нашої приватної завданням дослідження. Зазначимо, що підтвердилися ідеї С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова, В. С. Мерліна і ін. Про єдність загальних і спеціальних здібностей. Результати дослідження показали, що домінуючими якостями в структурі загальних здібностей з вивчення іноземної мови є самостійність і ініціативність.

Загальні здібності істотно впливають на спеціальні здібності. Виховання загальних здібностей як узагальнених характеристик відносини особистості до діяльності можливо тільки при створенні таких соціально-психологічних умов, в яких структурні компоненти мотиваційної сфери та самооцінки отримували б позитивний розвиток і підкріплення, адекватне вимогам діяльності і соціальної дійсності. Тільки такі умови дозволяють сформувати єдність і взаємозалежність загальних і спеціальних здібностей як властивостей особистості. Ми припускали, що єдність загальних і спеціальних здібностей, що забезпечують позитивне ставлення до навчальної діяльності (зокрема, до оволодіння іноземною мовою), а також ефективність виконуваної діяльності, будуть формуватися при індивідуальному стилі діяльності, в структуру якого увійдуть мотиви ділового просоциального змісту. До цих мотивів відносяться: оптимальна ступінь впевненості індивідуума в успіху, адекватна самооцінка, сукупність своєрідних якостей особистості, що визначають інтелектуальну, комунікативну, емоційно-вольову сфери особистості, сукупність своєрідних особливостей темпераменту. На підставі досліджень В.А.Зобкова (1992 1993) ми також припускаємо, що формувати вищезазначений індивідуальний стиль діяльності можливо в умовах окремо взятого навчального предмета, до якого належить іноземна мова. Це можливо, якщо педагог у педагогічному процесі орієнтований більше не на традиційні форми навчання, а на розвиваюче особистісно-орієнтоване навчання (правильніше було б назвати "особистісно-діяльнісної орієнтоване навчання).

Литвинова Н.Ю.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Роль загальних і спеціальних здібностей в пізнанні іноземної мови