Інтелектуальний потенціал підлітків в умовах диференційованого навчання

Профільне, диференційоване навчання широко використовується в сучасній системі освіти. В рамках диференційованого підходу до навчання існує багато шкіл з поглибленим вивченням різних предметів, в тому числі з поглибленим вивченням іноземних мов. Нами було проведено психологічне дослідження підлітків 13-14 років та старшокласників 15-16 років, які вивчають китайську мову і навчаються в спеціалізованій Східної гімназії № 652 СПб.

Відомо, що вивчення іноземних мов (оволодіння фонетикою, лексикою, граматикою), а також мовна діяльність іноземною мовою (говоріння, аудіювання, читання та письмо) вимагає від учнів концентрації уваги, ефективної роботи пам`яті і мислення. Китайська мова, що відрізняється певною мовною складністю (ієрогліфічне письмо, тональний вимова слів і ін.), Дає сильну інтелектуальне навантаження і вимагає великого розумового напруження від учнів.

У дослідницькій роботі нам уявлялося цікавим проаналізувати вплив вивчення китайської мови на різні сторони інтелектуального розвитку підлітків та старшокласників. Для виявлення інтелектуального потенціалу підлітків, які вивчають китайську мову, був проведений порівняльний аналіз з учнями загальноосвітньої школи.

Проведений аналіз показав, що рівень інтелектуального розвитку підлітків та старшокласників китайської гімназії вище інтелектуального рівня учнів загальноосвітньої школи і перевищує середні дані за віком. Всі відмінності статистично достовірні на високому рівні значущості.

Підлітки обох шкіл характеризуються гармонійним розвитком як вербального, так і невербального інтелекту. Цікаво відзначити, що старшокласники китайської гімназії характеризуються більш високим рівнем розвитку невербального інтелекту.
Рівень розвитку пам`яті учнів китайської гімназії вище, ніж у учнів загальноосвітньої школи. В кореляційних структурах інтелекту підлітків і старшокласників, як китайської гімназії, так і загальноосвітньої школи, пам`ять корелює з показником когнітивних стилів і таким вербальним показником, як числові ряди. У кореляційної структурі інтелекту підлітків китайської гімназії пам`ять, поряд з вищевказаними показниками, також корелює з показником невербального інтелекту.

Аналіз внутріфункціональних зв`язків кореляційної структури інтелекту дозволив виділити провідні компоненти цієї структури. У центрі кореляційних структур інтелекту підлітків і старшокласників китайської гімназії та загальноосвітньої школи знаходиться показник загального інтелекту. У підлітків китайської гімназії, поряд із загальним інтелектом, провідним показником структури є невербальний інтелект. Показник невербального інтелекту підлітків китайської гімназії корелює з усіма інтелектуальними показниками, тоді як в учнів загальноосвітньої школи показник невербального інтелекту не корелює з такими вербальними показниками, як обізнаність, аналогії і узагальнення, а також з показниками пам`яті і когнітивних стилів.

Аналіз особливостей когнітивних стилів показав, що вся досліджувана вибірка характеризується когнітивним стилем "полезалежності". Однак за цим параметром були виявлені статистично значущі відмінності. Додатково проведений частотний аналіз показав, що когнітивний стиль "поленезалежності" зустрічається частіше у підлітків і старшокласників китайської гімназії, ніж у учнів загальноосвітньої школи, а також більшою мірою характерний для хлопчиків, ніж для дівчаток.

Цікаво відзначити, що вся досліджувана вибірка характеризується високою, оптимальної для особистісного розвитку самооцінкою своїх інтелектуальних здібностей. Однак спостерігається сильна різниця між рівнем домагань і рівнем самооцінки по параметру "розум, здібності", що свідчить про конфлікт між прагненнями до володіння найкращими розумовими здібностями і реальними можливостями підлітків і старшокласників.

У порівнянні з учнями загальноосвітньої школи, підлітки і старшокласники китайської гімназії характеризуються більш високим рівнем пізнавальної активності як в звичайному житті, так і в ситуації уроку.

Таким чином, отримані результати свідчать про вплив диференційованого навчання, і зокрема вивчення китайської мови, на інтелектуальний розвиток підлітків, їх пізнавальну активність.

Подтакуй В.М.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Самооцінка учнів з дцп фото

Самооцінка учнів з дцп

В останні десятиліття спостерігається підвищений інтерес у всьому світі до дітей, які мають проблеми в розвитку.…

» » Інтелектуальний потенціал підлітків в умовах диференційованого навчання