Адаптація підлітків в умовах норми і депривації

Дана робота присвячена проблемі впливу рівня самоставлення на соціально-психологічну адаптацію старших підлітків. Хоча цю проблему присвячений ряд досліджень у вітчизняній та зарубіжній психології, однак вона недостатньо вивчена.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в літературі ще мало вивчене питання про взаємозв`язок самовідносини і соціально-психологічної адаптації. Практичне значення роботи полягає в можливості використання даних для вироблення рекомендацій в області навчання і виховання підлітків, а також для надання дієвої допомоги в психологічному і соціальному розвитку.

Нами проведено дослідження в галузі соціальної психології, психології особистості, самосвідомості. Метою дослідження було вивчення соціально-психологічної адаптації та самоставлення у старших підлітків в умовах норми і соціальної депривації.

У дослідженні вирішувалися наступні завдання:

1) теоретичний аналіз стану проблеми соціально-психологічної адаптації та самоставлення у старших підлітків;

2) підбір методичного інструментарію щодо досліджуваної проблеми;

3) вивчення самовідносини, адаптації та самооцінки у старших підлітків в умовах норми і соціальної депривації;

4) дослідження зв`язку самоставлення і адаптації;
5) розробка корекційно-розвиваючої програми з подолання проблем самоставлення і адаптації.

У даній роботі в якості використані наступні методики:

1) "Методика дослідження самоставлення" (МІС) С.Р.Пантелеева для дослідження самоставлення;

2) "Методика діагностики соціально-психологічної адаптації" К. Роджерса і Р.Даймондом для вивчення адаптації;

3) методика "Особистісний диференціал", адаптована в НДІ ім. В.М.Бехтерева для дослідження самооцінок.

За результатами дослідження нами зроблені наступні висновки:

1. Проблема вивчення самовідносини і соціально-психологічної адаптації недостатньо вивчена. Підлітковий вік є найбільш складним з точки зору соціальної адаптації.

2. Старшим підліткам притаманні висока Самопривязанность, самопринятие, саморуководство, самоцінність.

3. В учнів школи-інтернату рівень конфліктності переважає в порівнянні з учнями гімназії.

4. У учнів гімназії переважають рівні самозвинувачення і прагнення до домінування в порівнянні з учнями школи-інтернату. Установка на самозвинувачення супроводжується внутрішньою напруженістю, відкритістю до сприйняття негативних емоцій, існуванню комплексів, тривожністю.

5. У учнів гімназії рівень адаптації і прагнення до домінування вище, ніж у їхніх ровесників, які перебувають в умовах соціальної депривації.

6. Кореляційний аналіз виявив помірні прямо-лінійні зв`язку між змінними "адаптація" і "самовпевненість" у старших підлітків, які виховуються як в умовах норми, так і в умовах соціальної депріваціі- крім того, між змінної "адаптація" і змінними "внутрішня чесність" , "відбите самоставлення", "самоцінність" у учнів школи-інтернату.

7. Проведена корекційно-розвиваюча робота сприяла розвитку адекватного соціально прийнятної поведінки учнів.

Сапалова О.С.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Соціальна адаптація фото

Соціальна адаптація

Взаємодія особистості або соціальної групи з соціальним середовищем, в ході якого узгоджуються вимоги й очікування…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Адаптація підлітків в умовах норми і депривації