Соціально-психологічна адаптація підлітка

В експериментальній інноваційної культуротворческой школі №44 міста Тольятті Самарської області розроблена і впроваджується програма соціально-психологічної адаптації підлітків - "Підліток в мінливому світі". Програма включає роботу з учителями, підлітками та батьками. Позитивний результат досягається створенням атмосфери співпраці, відкритості, взаєморозуміння та творчості в педагогічному коллектіве- спеціальною технологією роботи з сучасними підлітками в умовах переживання змін економічної, політичної, соціальної системи. Ця технологія покликана вирішувати такі завдання як: (1). розвиток особистісного зростання і ефективну взаємодію з агресією підлітків-(2) розвиток самовизначення, цілепокладання і життєвої стратегії-(3) скорочення розриву сім`ї і школи в умовах, коли духовне життя підлітків піддається насильницькому впливу з боку соціуму, наслідком чого є алкогольна та наркотична залежність , а також некритичне сприйняття засобів масової інформації.

На першому етапі роботи цієї програми було проведено дослідження рівня соціальної адаптованості і внутрішньої гармонії підлітків, співвідношення бажаного і доступного в ціннісному світі підлітка. У дослідженні взяли участь 103 дівчини і 87 юнаків.

Дослідження показало, що загальна картина побудови системи цінностей підлітками представлена широким розкидом переваг в різних вікових групах. Виявлено актуальні і болючі взаємовідносини з майбутнім. Так, сучасні підлітки менш орієнтовані на професійне становлення, у них яскраво виражена спрямованість на щасливу забезпечену матеріально життя. Простежуються такі цінності, як любов (особливо у 8-класників), цікава грошова робота (у 9-х та 11-х класів), а також друзі, впевненість в собі. Підвищена тривожність відзначена у 9-класників. Стійко домінуючі мотиви, наявність життєвих цілей у підлітків позитивно корелюють з їх успішністю, коефіцієнтом інтелекту, високою самооцінкою, низьким рівнем тривожності.
З іншого боку, у "важких" підлітків (невстигаючих, делінквентна) відзначені збіднення мотивації, деформація картини світу.

Результати анкетування показують збільшення позитивної установки до алкогольної і наркотичної залежності. Згідно з цими результатами, 62% опитаних виявляють позитивне ставлення до родині-тільки 38% опитаних підлітків, потрапивши в складну життєву ситуацію, звертаються до батьків. Це свідчить про довіру підлітків до своєї сім`ї. Кожен третій підліток з повної сім`ї відчуває емоційне відкидання з боку обох батьків.

Дослідження комунікативних проблем підлітків говорять про труднощі адаптації в таких областях мотивації як контакт з людьми, особливо з людьми протилежної статі. Підлітки губляться в загрозливих ситуаціях, вибираючи або підпорядкування, або агресивна поведінка. Вищі оцінки рейтингу цінностей підлітків отримали: щаслива, матеріально забезпечена життя-любов.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступний висновок: спеціальна робота по соціально-психологічної адаптації особливо актуальна сьогодні саме в підлітковому і юнацькому віці.

Соріна С.Л.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Соціально-психологічна адаптація підлітка