Особливості особистості підлітків з різним типом педагогічного оцінювання

Мета проведеного нами дослідження полягала у вивченні структури і рівня сформованості якостей особистості підлітків з різним типом педагогічного оцінювання. Гіпотезою дослідження стало припущення про існування відмінностей в структурі та рівні сформованості якостей особистості підлітків з різним типом педагогічного оцінювання.

У дослідженні брали участь 70 підлітків навчаються в 5-9 класах середніх шкіл м Володимира.

Розглянемо отримані результати.
1. Особливості парціального педагогічного оцінювання підлітків встановлені нами шляхом спостереження і контент-аналізу отриманих в його процесі даних. Парциальная педагогічна оцінка - окремі висловлювання вчителя про виконання школярами навчальних завдань, їх поведінці, якостях особистості. Результати наших спостережень підтверджують висновок Б. Г. Ананьєва про те, що в ситуації уроку вчителя значно частіше оцінюють підлітків негативно, ніж позитивно. На основі аналізу оцінок, звернених до кожного учня, нами виділені три групи підлітків: з переважанням позитивних парціальних педагогічних оцінок - 29%, з переважанням негативних парціальних педагогічних оцінок - 47%, з рівною кількістю позитивних і негативних парціальних педагогічних оцінок - 24%.

2. Структура якостей особистості підлітків цих груп встановлено за допомогою методу максимального кореляційного шляху (МКП) Л. К. Виханду.
1) Структура якостей особистості позитивно оцінюваних підлітків не є цілісною. Такі якості, як "високий-низький інтелект" (фактор "В" опитувальника "12 PF" Р. Кеттелла), усвідомлення функцій оцінки (опитувальник "Функція шкільної оцінки" О. В. Сумарокова) і соціометричний статус (соціометрія) не пов`язані з іншими діагностуються якостями. Структура якостей особистості негативно оцінюваних підлітків цілісна. Структура якостей особистості підлітків, які оцінюються в рівній мірі позитивно і негативно, не є цілісною. У неї не входить "покірність - наполегливість" (фактор "Е" опитувальника Р. Кеттелла).

2) Структура якостей особистості підлітків всіх трьох груп включає компоненти: мотиваційний, самооценочной, риси характеру. Провідну роль в ній у всіх групах учнів відіграє мотивація навчальної діяльності, а в першій і третій групах підлітків значний внесок в регуляцію ними навчальної діяльності вносить самооцінка. Положення параметра "усвідомлення функцій оцінки" в структурі якостей особистості підлітка по-різному в різних групах. У структуру якостей особистості позитивно оцінюваних підлітків він не входить. У структурі якостей особистості підлітків, які оцінюються негативно, включений в мотиваційний компонент і позитивно взаємопов`язаний з "чуйністю" учнів (r = 0,599, p lt; 0,01). У структурі якостей особистості, які оцінюються в рівній мірі позитивно і негативно, підлітків "усвідомлення функцій оцінки" має негативну кореляцію з "врівноваженістю-занепокоєнням" - фактором "D" опитувальника Р. Кеттелла (r = -0,782, p lt; 0,01).

3. Виявлені нами відмінності в рівні сформованості якостей особистості підлітків виділених груп стосуються їхньої самооцінки

( "Мотивационно-самооценочной опитувальник" В. А. Зобкова). Самооцінка підлітків всіх трьох груп не сформована. Для самооцінки позитивно оцінюваних підлітків характерна виражена тенденція до її завищення. Самооцінка негативно оцінюваних підлітків характеризується наміченої тенденцією до завищення, але показник завищення самооцінки нижче, ніж в першій групі підлітків (р lt; 0,01). Самооцінка підлітків третьої групи характеризується відсутністю вираженої тенденції до завищення або заниження. Однак, на відміну від негативно оцінюваних підлітків, у них виражений показник "заниження самооцінки" (р lt; 0,05) і, на відміну від позитивно оцінюваних підлітків, показник "невпевненості в поведінці" (р lt; 0,05). Також нами встановлено достовірні відмінності в рівні сформованості у підлітків товариськості. Такі відмінності виявлені між позитивно оцінюються підлітками і підлітками, що оцінюються в рівній мірі позитивно і негативно (р lt; 0,05), а також між негативно оцінюються підлітками і підлітками, що оцінюються в рівній мірі позитивно і негативно (р lt; 0,05). Товариськість частіше проявляється у підлітків першої і другої груп. Підлітки, які оцінюються педагогом в рівній мірі позитивно і негативно, вибагливі в спілкуванні.

На підставі вищесказаного ми приходимо до висновку про те, що парціальний педагогічне оцінювання є важливим фактором формування особистості підлітка.

Бобченко Т. Г.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Особливості особистості підлітків з різним типом педагогічного оцінювання