Особливості психосоціальної адаптації засуджених жінок

Перебування в умовах соціальної ізоляції робить сильний вплив на особистість жінки, на її подальшу долю. Одне з найважливіших наслідків соціальної ізоляції для жінок полягає в десоциализации, втрати самої здатності до соціальної адаптації в майбутньому, після виходу з ув`язнення. Результатом відбуття покарання стає рецидивна злочинність, причому навіть ті жінки, які потрапили в місця позбавлення волі в зрілому віці і мали до цього хорошу соціальну адаптацію, після 3-4-річного перебування в умовах ізоляції (середній термін покарання для жінок) втрачають соціальні зв`язки, позбавляються нормального соціального оточення, отримують найсильнішу психологічну деформацію - це заважає їм знайти своє місце в суспільстві і в результаті призводить знову на закінчення.

Мета даного дослідження - виявити особливості особистості і соціально-психологічної адаптації жінок, засуджених вперше, і неодноразово судимих жінок. У дослідженні брали участь 126 чоловік у віці від 18 років і старше (79 неодноразово судимих жінок (категорія НС) і 47 жінок, вперше засуджених (категорія ВО). Використовувалися наступні психодіагностичні методики: опитувальник соціально-психологічної адаптованості СПА Р.Даймондом - К. Роджерса (адаптованого К. Осницьким) - 16 PF особистісний опитувальник Р. Кеттелла (форма А) - опитувальник СОП (схильності до відхиляється (А.Н. Орел)). Для визначення достовірності відмінностей використовувався критерій U - Манна-Уїтні.

Особистісні особливості жінок, які перебувають в умовах соціальної ізоляції.

Аналіз отриманих даних виявив статистично значущі відмінності за такими чинниками: А - "замкнутість - товариськість" (НС = 3,67 ± 2.3, ВО = 5,2 ± 2.7, U = 1163,0, p lt; 0,001) і F - "стриманість - експресивність" (НС = 3,58 ± 1,8, ВО = 4,14 ± 1,8, U = 1366,0, p lt; 0,05). Так само спостерігається тенденція до відмінностей за такими чинниками I "жорсткість - чутливість" (НС = 4,11 ± 2,4, ВО = 4,95 ± 1,9, U = 1424.0, plt; 0,1) і M "практичність - розвинену уяву "(НС = 2,3 ± 2,1, ВО = 2,82 ± 2,12, U = 1436.5, plt; 0,1).

Схильність до відхиляється у засуджених жінок.

В ході дослідження були виявлені статистично значущі відмінності за всіма шкалами опитувальника. Так, у засуджених вперше в порівнянні з неодноразово судимими жінками спостерігаються нижчі показники за наступними шкалами (дані представлені в% співвідношенні): 2. Шкала схильності до порушення норм і правил (НС = 47 ± 3,57, ВО = 40,5 ± 3,7, U = 1450.0, plt; 0,05). 3. Шкала схильності до адиктивної поведінки (НС = 51 ± 2,9, ВО = 43 ± 3,5, U = 1328.0, plt; 0,01). 4. Шкала схильності до самоповреждающему і саморуйнівної поведінки (НС = 43,3 ± 4,05, ВО = 35,7 ± 4,9, U = 1411.5, plt; 0,05). 5. Шкала схильності до агресії та насильства (НС = 52,7 ± 4,3, ВО = 45 ± 5,4, U = 1390.0, plt; 0,05). 6. Шкала вольового контролю емоційних реакцій (НС = 57 ± 3,01, ВО = 47 ± 3,7, U = 1406.5, plt; 0,05). 7. Шкала схильності до делінквентної поведінки (НС = 55,5 ± 2,77, ВО = 46,2 ± 4,03, U = 1266.0, plt; 0,01). І більш високі значення по першій шкалі "Установка на соціальну бажаність відповідей" (НС = 28 ± 2,64, ВО = 35 ± 2,79, U = 1442.5, plt; 0,05) і шкалою 8 "Прийняття жіночої соціальної ролі" (НС = 53 ± 2,98, ВО = 61 ± 4,2, U = 1339.0, plt; 0,01).

Особливості соціально-психологічної адаптація засуджених жінок.
Проведене дослідження не виявило статистично значущих відмінностей за показниками соціально-психологічної адаптації.

Висновки ісследованія.Такім чином, результати дослідження особливостей особистості і соціально-психологічної адаптації засуджених жінок дозволяють висунути наступне припущення:
1. У соціально-психологічної адаптації жінок, засуджених вперше, і неодноразово судимих жінок існують специфічні особливості, які проявляються в наступному:

gt; адаптація неодноразово судимих жінок проявляється в агресивній поведінці, що включає насильство, самоушкодження і саморазрушеніе- в ухиленні від спілкування-у неприйнятті або відкиданні своєї соціокультурної ролі і її функцій;

gt; для жінок, засуджених вперше, характерно пасивно-неагресивна поведінка. Такому паттерну реагування відповідає соціальна адаптація за типом пасивного пристосування, що виявляється в залежно-слухняного або покірно-соромливому стилях міжособистісних відносин;

2. Здійснення повторного злочину пов`язано з домінуванням особистих якостей жінки, а не ситуативних чинників.

Кражевская Є.В.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Особливості психосоціальної адаптації засуджених жінок