Особливості розвитку пам`яті та невербального інтелекту у дітей 4-6 років, що вивчають англійську мову

В даний час вважається, що діти дошкільного віку, в достатній мірі, які засвоїли свою рідну мову і не володіють серйозними мовними порушеннями, здатні почати вивчати іноземну мову вже у віці 4 років. Однак питання про вплив процесу оволодіння початковим рівнем англійської мови на розвиток пам`яті та невербального інтелекту дітей 4-6 років залишається мало вивченим, що і стало метою нашого дослідження.

Експеримент проводився з 60 дітьми 4-6 років, представлених експериментальної і контрольної вибірками. В експериментальній вибірці процес вивчення англійської мови починався з 4 років 2 рази на тиждень по програмі "Pebbles".

Для вирішення поставленої мети, нами були визначені наступні методи дослідження: "Проба на запам`ятовування 10 слів" (А. Р. Лурія), "Пам`ять на образи" (Л.В.Томанов, Е.І.Шапіро) і тест прогресивних кольорових матриць Дж.Равена.

Результати методики "Проба на запам`ятовування 10 слів" виявили перевага в розвитку слухоречевой пам`яті в експериментальних групах, так обсяг слухомовний пам`яті 4-5 і 5-6 років, що вивчають англійську мову (4П 1-5П 1), вище в порівнянні з дошкільнятами, його не вивчають (2D 1-3? 1). Це може пояснюватися тим, що в процесі вивчення іноземної мови діти засвоюють більшу кількість нової вербальної інформації, за рахунок чого здійснюється тренування їх слухо-мовної пам`яті. При цьому результати дітей 5-6 років експериментальної групи перевищують показники дітей 4-5 років, також тих, хто вивчає англійську мову, що свідчить про вікову динаміку розвитку слухо-мовної пам`яті на основі удосконалюються процесів мислення й мови.
При порівнянні особливостей розвитку зорово-просторової пам`яті у дітей, які вивчають і не хто вивчає англійську мову, було виявлено, що у віці 4-5 років параметр обсягу (7П1) візуально-просторової пам`яті у дітей експериментальної групи дещо перевищує даний показник (6П1) у дітей контрольної групи. При цьому параметр стійкості не відрізняється в обох групах в даному віці (6П1). Слід зазначити, що в 5-6 років у дітей не тільки зберігається високий показник (8П1) обсягу візуально-просторової пам`яті у дітей експериментальної групи в порівнянні з даними обсягу (7П1) візуально-просторової пам`яті у дітей контрольної групи, а й спостерігається збільшення параметра стійкості (7П1-6П1).

Результати діагностики розвитку невербального інтелекту показали, що рівень розвитку розумових операцій аналізу і синтезу і вміння виявляти зв`язки між явищами практично не відрізняється у дітей контрольної та експериментальної вибірки. Це пояснюється тим, що в дошкільному віці вплив навколишнього середовища, в тому числі і навчання іноземної мови, на розвиток невербального інтелекту мінімально. Загальні висновки за матеріалами експериментальної роботи:

1. Діти 4-6 років, що вивчають англійську мову, мають більш високі показники обсягу слухоречевой пам`яті в порівнянні з дошкільнятами, які не вивчають англійську мову.

2. Різниця між показниками розвитку слухоречевой пам`яті у 5-6 років, що вивчають англійську мову, перевищує подібну різницю значень дошкільнят, які вивчають і не хто вивчає англійську мову, у віці 4-5 років.

3. Розвиток невербального інтелекту, і показники обсягу і стійкості зорово-просторової пам`яті практично не відрізняються у дошкільнят контрольної і експериментальної вибірки.

Морозова Анна Вікторівна

Пєшкова Марія Олексіївна


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Краща 7 - іноземні мови фото

Краща 7 - іноземні мови

Сьогодні хочу поділитися з вами посиланнями на ті ресурси, які незмірно допомогли мені у вивченні англійської мови.…

» » Особливості розвитку пам`яті та невербального інтелекту у дітей 4-6 років, що вивчають англійську мову