Про мотивацію вивчення англійської мови

У сучасному світі величезне значення мають розширюються зв`язки із зарубіжними країнами і, як наслідок, інтенсивне вивчення іноземних мов, що розширюються іншомовні межкоммунікаціі.

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології чимало робіт, присвячених дослідженню мотивації вивчення іноземних мов. Проте проблема залишається актуальною і значущою як теоретично, так і суто практично. По суті, вивчення мотивації це головне в розумінні психології людини і його діяльності. Мотив не просто спонукає до діяльності (в даному випадку, до вивчення іноземних мов), а відповідає на питання, "навіщо етo людині потрібно?". Особливий інтерес представляє становлення мотивації вивчення англійської мови у тих, хто навчається в Росії, і тих, хто вивчає англійську, перебуваючи на території США внаслідок тих чи інших причин.

Нами проведено дослідження серед слухачів курсів англійської мови в Москві 21 людини, серед яких були в основному учні шкіл (13 17 років) і люди з вищою освітою, а також серед студентів МДІМВ - 27 осіб. В якості контрольної групи опитано вивчають англійську мову студенти Монроу Коледжу, штат Нью-Йорк, 27 осіб. Мета дослідження порівняння мотивів вивчення англійської мови в цих групах.

Піддослідним був запропонований ряд питань, що включають вказівку статі, віку, освіти, вивчених іноземних мов і головне питання для чого ці мови вивчалися. Анкета передбачала вільну форму відповіді на питання про мотиви вивчення іноземної мови. Для зручності обробки мотиви класифіковані в чотири групи - необхідність для отримання роботи (робота), інтерес до культури, життя і мови іншої країни (пізнання), для власного задоволення (задоволення) і вивчення мови для цілей спілкування (комунікація). У деяких відповідях названо кілька мотивів, так що їх загальне число більше, ніж кількість випробовуваних.
Отримані дані представляють змістовний психологічний інтерес. У всіх вікових групах переважаючим є мотив "робота", особливо яскраво виражений він у російських студентів (86%), що не дивно, адже лінгвістика - це їх майбутня спеціальність. У піддослідних, які мають вищу освіту, поряд з мотивом "робота" (72%) практично з тією ж частотою представлені мотиви "пізнання" (63%) і "для власного задоволення" (72%), а мотив "комунікація" зустрічається значно рідше . У той же час несподівано часто (32%) зустрічається відповідь "мені подобається вивчати іноземні мови, це мені цікаво". Ймовірно, бажання підвищити інтелектуальний рівень в нашій країні значно вище у осіб, які вже мають вищу освіту, і виділити домінуючий мотив в цій групі випробовуваних найважче.

У російських студентів за домінуючою "роботою" слід "комунікація" (41%), а решта мотиви зустрічаються майже в два рази рідше, хоча і дещо частіше, ніж у учнів. У школярів ієрархія мотивів найбільш проста - на першому місці стоїть відповідь "для майбутньої престижної роботи" (63%), потім - "для спілкування" (50%), і лише 25% "пізнання", і 12% "комунікація". Треба відзначити, що в цій віковій групі мотив "комунікація" вказується найбільш часто, що природно для підліткового періоду найбільш інтенсивного міжособистісного спілкування.

Російські студенти відрізняються від американських по частоті вказівки мотивів "робота" (86% і 48%). У відповідях американських студентів взагалі не було мотиву "для власного задоволення", але часто зустрічався мотив "навчання" (30%). Мотив "пізнання" і ті, і інші вказували однаково часто. При порівнянні студентів-емігрантів в США і російських студентів найбільш помітні відмінності за мотивами "навчання" і "пізнання": для російських студентів відповідь "вивчення мови важливо для освіти" зустрічається в три рази рідше, ніж для емігрантів і американських студентів, в той же час відповідь "просто цікаво вивчати мову" зустрічається в 4 рази частіше. Інтерес до вивчення культури іншої країни у російських студентів також виражений значно більше.

На підставі опитування тих, хто вивчає англійську мову можна зробити висновок, що найбільш важливими мотивами вивчення іноземної мови є потреба в досягненні найкращих можливостей для роботи і кар`єри, на наступному місці йде потреба в спілкуванні і потім вже внутрішні мотиви, такі, як потреба в пізнанні і допитливість. Для підвищення мотивації вивчення іноземних мов школярами необхідно наочно демонструвати, які переваги в спілкуванні і кар`єрі дає їм знання англійської мови.

Ліпатова О.В.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Іноземна мова - так це важко? фото

Іноземна мова - так це важко?

У кожного з нас є в колі знайомих один, який володіє кількома іноземними мовами. На перший погляд, здається, ніби…

» » Про мотивацію вивчення англійської мови