Формування вміння вирішувати педагогічні завдання

Проблема формування вміння вирішувати педагогічні завдання є важливою проблемою підготовки фахівця в галузі освіти. Студенти, майбутні вчителі, зазнають труднощів у застосуванні теоретичних знань при вирішенні конкретних завдань професійної діяльності або не можуть пояснити теоретичну сутність своїх дій при загальній успішності виконання функцій вчителя.

Проблема педагогічного мислення (в більшості робіт воно розглядається як процес вирішення педагогічних завдань: Ю.М. Дубровіна, М.М. Кашапов, Ю.Н. Кулюткин, Л.Ф. Спірін та ін.) І його формування через формування вміння вирішувати педагогічні завдання в даний час, на наш погляд, розроблена недостатньо повно.

В рамках нашої роботи педагогічні завдання ми розуміємо у вузькому сенсі як завдання оперативні, що виникають в різних ситуаціях навчальної життя і потребують негайного вирішення, які залежать від конкретного контингенту учнів даного класу (М.М. Кашапов, А.К. Маркова). Отже, вирішуючи ці завдання, просто необхідно знати психологічні особливості учнів, але не просто знати, а вміти їх застосовувати, що найчастіше майбутні вчителі робити не вміють. У гіпотезі дослідження ми виходили з того, що формування вміння вирішувати педагогічні завдання може бути здійснено і його результати можуть бути оцінені за допомогою обраних критеріїв.
Важливість постановки проблеми формування вміння вирішувати педагогічні завдання підтверджують результати проведеного нами дослідження, в якому брали участь 80 студентів 4-5 курсів педагогічних спеціальностей. Протягом 3 місяців 2003 року (на базі ПГУ ім. М.В. Ломоносова, Архангельськ) нами було проведено формуючий експеримент, на основі результатів якого ми дозволили собі зробити висновки, по-перше, про можливість формування вміння вирішувати педагогічні завдання, у друге, про ефективність розробленої нами системи занять "Рішення педагогічних завдань". При обробці даних використані наступні методи: кореляційний аналіз, критерій Стьюдента (P (t)), G-критерій знаків, а також методи описової статистики.

Експериментальним матеріалом нашого дослідження виступили оперативні педагогічні завдання, зміст яких було актуальним для учасників, так як описувало типові і нетипові ситуацій зі шкільного життя. Крім цього проводилося анкетування випробовуваних до і після участі в експерименті. Далі на першому і останньому заняттях вони становили "рекомендації для вчителів щодо вирішення педагогічних завдань". Також нами аналізувалися відгуки і пропозиції учасників експерименту і виявлялося їх ставлення до змісту і результатів спецкурсу.
Було виявлено статистично значуще поліпшення результатів вирішення педагогічних завдань у учасників експерименту в порівнянні з контрольною групою по виділеним нами критеріями ( "варіативність", "критичність", "оригінальність", "вибір оптимального рішення" і ін.) За підсумками роботи були виділені рівні вміння вирішувати педагогічні завдання, які були обумовлені відмінностями в варіативності рішень випробовуваних, в особливості виділення ними причин виникнення проблемної ситуації, прогнозування наслідків реалізації рішення, вибору опт імального рішення, критичності і оригінальності рішень. Крім цього проаналізовані результати анкетування випробовуваних, проведеного як до, так і після формування. Складено практичні рекомендації як для психологів, які працюють за програмою "Рішення педагогічних завдань", так і для вчителів - за рішенням педагогічних завдань.

Розроблена і випробувана нами програма спецкурсу "Рішення педагогічних завдань" в даний час впроваджується як в якості спеціальної навчальної дисципліни, так і факультативного курсу на готельних факультетах Поморського державного університету (Архангельськ).

Таким чином, ми вказуємо на важливість і актуальність проблеми формування вміння вирішувати педагогічні завдання. Інакше кажучи, навчання рішенню оперативних педагогічних завдань може входити, в рамках окремої навчальної дисципліни, в програму навчання фахівців - майбутніх вчителів. В рамках свого дослідження ми довели ефективність розробленої програми спецкурсу "Рішення педагогічних завдань". Самі учасники також наголошують на необхідності таких занять для їх майбутньої професійної діяльності.

Кулакіна А.А.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Формування вміння вирішувати педагогічні завдання