Роль психофізіологічних особливостей у формуванні мотивації до придбання рекламованого товару

сучасні дослідження психології реклами носять, як правило, прикладний характер. Вони спрямовані на пошук конкретних фактів і закономірностей дії реклами, але не розкривають глибинних механізмів її ефективності. Розробляються форми рекламного повідомлення швидко копіюються іншими рекламодавцями і, відповідно, втрачають свою ефективність. Знання ж механізмів впливу реклами дозволить створювати нові її форми, швидко міняти їх і управляти купівельним попитом.

Диференційно-психофізіологічний підхід дозволить дослідити психофізіологічні детермінанти формування мотивації до придбання рекламованого товару, взаємозв`язку мотиваційних стратегій з індивідуальними психофізіологічними особливостями споживачів, виявити допустимий ступінь впливу рекламної інформації на поведінку, мотивацію потенційних споживачів рекламованих товарів або послуг з різними індивідуальними типологічними особливостями.

Знання психофізіологічних механізмів впливу реклами дозволить більш ефективно створювати нові її форми, швидко міняти їх і управляти купівельним попитом.

Метою проведеного нами дослідження є вивчення ступеня і характеру взаємозв`язку між мотивами до придбання рекламованого товару і індивідуальними психофізіологічними особливостями споживачів. Як об`єкт дослідження виступили студенти IV курсу факультету психології Ростовського держуніверситету чисельністю 32 людини.

В ході дослідження перевірялася гіпотеза про взаємозв`язок ефективності впливу рекламної інформації з індивідуальними психофізіологічними особливостями споживачів реклами.
У дослідженні використовувалися методика оцінки рекламної продукції з точки зору емоційного ставлення до неї споживачів і методика дослідження довіри до смисловому змісту рекламної інформації (Лебедєв-Любимов О.М., 2004), методика діагностики домінуючого стилю мислення Е. Торренса. Для виявлення індивідуальних психофізіологічних особливостей в дослідженні використовувалися гаплоскопіческая методика (Таланов В.Л.) та методика діагностики активації, функціональної асиметрії півкуль головного мозку і психоемоційних станів (Цагареллі Ю.А.).

В процесі експерименту обстежувані оцінювали ступінь довіри і емоційного ставлення до рекламної інформації після перегляду кожного з 16 відеороликів з різною стратегією і специфікою подачі рекламної інформації про товар однієї і тієї ж марки. Крім того, у випробовуваних вимірювалися ступінь активації і функціональної асиметрії головного мозку, ступінь вираженості і швидкість зміни глазодомінірованія і переважний стиль мислення, що характеризує спосіб переробки інформації.

В результаті проведеного дослідження були виявлені наступні взаємозв`язки психофізіологічних особливостей споживачів рекламованого товару з виразністю їх мотиваційних стратегій до його придбання:

чим більше вираженість лівостороннього стилю мислення, тим вище ступінь довіри до смисловому змісту рекламної інформації, до характеристики товару;

чим більше вираженість правостороннього стилю мислення і активність правої півкулі, тим більше емоційної активації і напруженості при сприйнятті змісту рекламної інформації і менше вираженість позитивного емоційного ставлення до рекламної інформації;

чим вище швидкість зміни глазодомінірованія у споживачів реклами, тим більше ступінь довіри до смисловому змісту реклами, усвідомлення рекламної інформації і нижче ступінь емоційної активації і напруженості.

Таким чином, ступінь довіри і емоційного ставлення до рекламної інформації взаємопов`язана з особливостями міжпівкульна організації і способами переробки інформації у споживачів. Наші подальші дослідження передбачають вивчення впливу рекламної інформації на процес прийняття рішення споживачами з різними психофізіологічними особливостями.

Дикий І.С.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Розробка рекламної стратегії фото

Розробка рекламної стратегії

Сегментування ринку. Масовий ринок, який використовує стратегію ідентичного товару, досить ефективний для економік, що…

Різновиди реклами фото

Різновиди реклами

Любую рекламу можна віднести до тієї чи іншої її різновиди в залежності від того, що лежить в основі класифікації…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Роль психофізіологічних особливостей у формуванні мотивації до придбання рекламованого товару