Орієнтація на соціально-психологічні особливості клієнта як фактор ефективності рекламної діяльності

Дослідження споживачів у такій специфічній сфері діяльності, як туризм, має виняткове значення в успішній організації діяльності підприємства відповідно до маркетингової концепції і володіє величезною практичною цінністю. В системі ринкової економіки напрямки діяльності будь-якої фірми визначає споживач, який, набуваючи туристський продукт на свій розсуд, вказує продавцю, що необхідно пропонувати на ринку.

Тому вивчення споживачів, виявлення основних мотивів придбання туристських послуг і аналіз споживчого поведінки надає туристської фірмі такі можливості, як прогнозувати потреби клієнтів, розуміти, чим керується споживач при виборі туристичних послуг, з`ясовувати джерела інформації, що використовуються при ухваленні рішення про покупку туру. Найбільш частим інформативним джерелом про майбутню подорож є рекламна продукція туристичної фірми, в основі якої лежить рекламне звернення до споживача.

ефективність рекламної діяльності

Мета проведеної роботи ми визначили як виявлення взаємозв`язку між орієнтацією на соціально-психологічні особливості свого клієнта в рекламній продукції туристської компанії та ефективної рекламної діяльністю компанії в цілому.

В рамках експерименту, що констатує були поставлені наступні завдання: провести експериментальне дослідження на предмет з`ясування основних потреб, що задовольняються туризмом і соціально-психологічних особливостей клієнтів туристських компаній-зібрати і проаналізувати друковану рекламну продукцію туристських компаній на наявність відображення в ній соціально-психологічних особливостей клієнтів-провести аналіз рекламної діяльності туристичної фірми і виявити ступінь її ефективності.
Розроблені нами діагностичні процедури, що включають анкетування та тестування потенційних клієнтів туристської компанії, інтерв`ю з керівником туристської компанії дозволили отримати необхідну інформацію. Зокрема, анкети були складені з урахуванням ряду факторів, що на поведінку клієнтів туристичних фірм безпосередній вплив: вік, освіта, рід діяльності, сімейний стан, наявність в сім`ї дітей, рівень доходу, частота подорожей, переваги регіону, виду, часу року для здійснення поїздок, орієнтація на рекламну продукцію. За допомогою модифікованої методики Ньюттена "Незакінчені речення" ми з`ясували основні потреби, що задовольняються клієнтами за допомогою заняття туризмом. Подібні фактори і потреби були враховані і при аналізі рекламної продукції туристкою фірми. Інтерв`ю з керівником туристської компанії дозволило отримати інформацію про ступінь ефективності рекламної діяльності компанії.

В експерименті взяли участь 133 піддослідних, залучених методом випадкового відбору в групи, що дозволило зібрати великий масив даних, що відображають широкий спектр чинників, необхідних в дослідженні. Як аналізованої реклами була використана друкована рекламна продукція чотирьох туристичних фірм міста.
Аналіз результатів дослідження споживачів і їх додаткове ранжування в еквівалентні групи дозволили виділити кілька типів туристів, орієнтуючись на які, туристське підприємство може формувати адресний турпродукт в залежності від сімейного стану, роду діяльності, освіти, переваг в регіоні і вид відпочинку клієнтів.

З`ясувалося, що туристи, що представляють групу молоді та студентів, віддають перевагу активному економічному туризму, що дозволяє реалізувати їх потреба в спілкуванні, лідерстві, демонстрації своїх можливостей. Групи туристів, що вибирають екскурсійні маршрути, отримують відпочинку задоволення від спілкування з однодумцями, духовно збагачуються, туризм дає їм можливість освоєння нового досвіду. Клієнти, які орієнтуються на дорогий сімейний відпочинок на морських курортах, реалізують потребу в діяльності в сім`ї, туризм урізноманітнює їх повсякденне життя, дає можливість оздоровитися і розслабитися.

Дослідження друкованої рекламної продукції туристських компаній показало, що пропонований спектр послуг розрахований на різні категорії клієнтів, а так само в повній мірі відображає сферу потреб, що задовольняються туризмом.

Інтерв`ю з керівником туристської компанії дозволило отримати інформацію про результативність друкованих засобів поширення реклами. З`ясувалося, що реклама має найбільш виражений ефект, якщо вона розрахована на цільову аудиторію з потребами в конкретному виді відпочинку.

Результати даного дослідження будуть враховані туристським підприємством при розробці адресних туристських напрямків, а так само при проведенні рекламної компанії.

Федорова Марина Миколаївна
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Як шукати клієнтів? фото

Як шукати клієнтів?

Пошук клієнтів в будь-якому бізнесі грає дуже велику роль, адже без клієнтів підприємцю неможливо розвивати свою…

Розробка рекламної стратегії фото

Розробка рекламної стратегії

Сегментування ринку. Масовий ринок, який використовує стратегію ідентичного товару, досить ефективний для економік, що…

Маркетинг на підприємстⳠфото

Маркетинг на підприємстві


Під маркетингом розуміється сукупність дій підприємства, спрямованих на завоювання і утримання своїх позицій на…

Різновиди реклами фото

Різновиди реклами

Любую рекламу можна віднести до тієї чи іншої її різновиди в залежності від того, що лежить в основі класифікації…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Орієнтація на соціально-психологічні особливості клієнта як фактор ефективності рекламної діяльності