Взаємозв`язок компонентів зовнішнього і внутрішнього іміджу

Вивчення іміджу організації - важлива проблема в даний час. Це обумовлено тим, що імідж є механізмом управління індивідуальним і масовою свідомістю, способом впливу на мотивацію поведінки. Формування позитивного іміджу організації - значимий аспект сьогодні, тому що адекватний і цілісний образ дає повне уявлення про цілі, завдання і організації в цілому, що відображає фактор ефективної діяльності будь-якої організації.

імідж організації

Структуру іміджу складають: зовнішній імідж, внутрішній імідж, імідж товару, імідж споживачів і т. Д. Так як імідж - складне, багатокомпонентне явище, звернене до різної аудиторії, що включає в себе типології і складові, то аналіз іміджу і оцінка його ефективності представляють певну складність. У своїй роботі ми виявили показники, що дозволяють виміряти цілісність іміджу, на прикладі компанії "Омський бекон", що є провідним виробником м`ясопродуктів на омському ринку.

Ми зупиняємося на проблемі зіставлення і порівняння ставлення до образу продукції і образу логотипу у відповідних аудиторій: співробітників організації як представників внутрішнього іміджу і покупців продукції як представників зовнішнього іміджу, а також розглядаємо зв`язок між чином продукції і логотипу.

Вибірку дослідження склали 50 осіб: 25 співробітників відділу маркетингу і продажів (жінки у віці від 24 до 36 років) і 25 покупців продукції "Омський бекон" (жінки у віці від 19 до 50 років).
В якості основного методу збору даних були використані класичний семантичний диференціал Ч. Осгуда (аналіз результатів проведено за трьома факторами: оцінка, сила, активність) і авторський опитувальник, присвячений поданням про продукцію компанії.

На першому етапі дослідження було проведено порівняння ставлення до продукції "Омський бекон" співробітників і покупців. Виявлено значущі відмінності при частоті покупки раз в тиждень між співробітниками і покупцями. Значні відмінності в оцінці асортименту продукції-якості-співвідношення ціни і якості продукції між співробітниками і покупцями не виявлені. Значимо більш позитивна оцінка за фактором активності у співробітників свідчить про те, що співробітники відчувають внутрішній настрій і готовність до споживання продукції.

Порівняння уявлень співробітників і покупців про логотип товару показало більш позитивну оцінку логотипу по чиннику оцінки у співробітників, що свідчить про неусвідомлену переживанні задоволення при взаємодії з ним, т. Е. Співробітники задоволені логотипом своєї компанії.
На заключному етапі ми розглянули зв`язок між уявленнями про продукцію та логотипі у співробітників і покупців. Значна негативна взаємозв`язок між образом продукції і логотипу у покупців за фактором оцінки свідчить про те, що в свідомості покупців вже склалося позитивне враження про продукцію, яка користується попитом і купується обшірно- логотип знаком покупцям, однак позитивних емоційних переживань покупці не відчувають при вигляді логотипу. Таким чином, покупець не ототожнює логотип з продукцією.

Даний факт значно може вплинути на попит продукції, так як логотип, який представляє м`ясну продукцію, повинен відображати спрямованість організації, і при його пред`явленні у покупця повинні виникати асоціації з виробленою продукцією і бажання придбати її, стилізований ж олень для даної компанії не доречний.

Значна позитивна взаємозв`язок між образом продукції і логотипу по чиннику оцінки у співробітників свідчить про те, що продукція викликає позитивні емоції, і це відображає високу корпоративну культуру в організації і задоволеність чином продукції в цілому.

Отже, зіставлення внутрішнього і зовнішнього іміджу організації показало можливість знаходження спільних індикаторів (образ продукції та логотипу), що дозволяють здійснювати оцінку та зіставлення даних компонентів іміджу. Варто відзначити, що дані дослідження були враховані відділом маркетингу компанії "Омський бекон" при вдосконаленні логотипу компанії.

Авдєєва Надія Валеріївна

Криворучко Марина ВолодимирівнаУвага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Імідж як символ в споживанні С„РѕС‚Рѕ

Імідж як символ в споживанні

Дослідники культури суспільства постмодерну (Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє, П. Мартіно) відзначають, що для нового покоління…

Різновиди реклами фото

Різновиди реклами

Любую рекламу можна віднести до тієї чи іншої її різновиди в залежності від того, що лежить в основі класифікації…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Взаємозв`язок компонентів зовнішнього і внутрішнього іміджу