Соціальна перцепція вчителів

Незважаючи на те, що дослідження педагогічної соціальної перцепції в деякій мірі є традиційними для педагогічної психології, останнім часом з`явився новий дослідницький інтерес до цієї проблеми.

У своєму дослідженні ми звернулися до вивчення особливостей соціальної перцепції вчителів в залежності від їх когнітивної складності. Згідно з показниками індексу конітівной складності нами були виділені дві групи випробовуваних вчителів: когнітивно складні (Ксл) і когнітивно прості (Кпр). Для проведення вивчення особливостей соціальної перцепції вчителів використовувався тест особистісних конструктів Дж. Келлі. В результаті дослідження були зроблені наступні висновки:

1. Для Ксл вчителів характерні повнота і різнобічність міжособистісного сприйняття і розуміння, інтеграція позитивних і негативних якостей особистості учня в єдиному образі (амбівалентне сприйняття). Для До пр педагогів характерна позитивна забарвленість "позитивних" учнів (сильний учень, улюблений учень) і негативна - "негативних" (слабкий учень, важкий учень) (унівалентное сприйняття).
2. Ксл вчителя демонструють суб`єкт-об`єкт-суб`єктне сприйняття і розуміння учнів, що включає в себе відображення учня не тільки як суб`єкта навчальної діяльності, а й як особистості. Кпр педагоги демонструють суб`єкт-об`єктне сприйняття і розуміння учнів, представляючи учня в основному як суб`єкта навчальної діяльності.

3. Для Ксл педагогів характерна низька стереотипність педагогічної соціальної перцепції: як "позитивні", так і "негативні" учні сприймаються однаково повно і різнобічно. У групі Кпр вчителів різнобічність сприйняття поширюється в основному на "негативних" учнів, а простота - на "позитивних".

Встановлені особливості сприйняття і розуміння учнів Ксл і Кпр вчителями опосередковують реальне педагогічної взаємодія, визначаючи його мотиваційні та поведінкові характеристики:

1. Основні мотиваційні спонукання Ксл педагогів спрямовані на взаємодію з учнями: когнітивна складність призводить до зростання спрямованості на взаємодію і визначає тенденцію гармонізації всіх видів спрямованості особистості педагога. Мотиваційні спонукання Кпр педагогів центруються навколо власної особистості: когнітивна простота призводить до зростання спрямованості на себе.

2. Когнітивна складність педагогічної соціальної перцепції призводить до зростання кількості педагогічних впливів і визначає їх якісні особливості. До сл вчителя демонструють орієнтацію на демократичну стратегію взаємодії з учнями. Кпр педагоги демонструють орієнтацію на імперативну стратегію педагогічної взаємодії.

Костюченко Олена ВасилівнаУвага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Якості особистості вчителя фото

Якості особистості вчителя

Ананьєв Б.Г. звертав особливу увагу на дослідження особливостей педагогічної діяльності, зокрема, наголошуючи на…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Соціальна перцепція вчителів