Педагогічна діагностика в системі комплексного вивчення процесу розвитку дитини

Педагогічна діагностика відповідно до типового положення "Про освітній установі для дітей, які потребують психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги", є одним з напрямків комплексного вивчення дитини з проблемами в розвитку, поряд з медичної та психологічної діагностикою.

Як відносно самостійний напрям педагогічна діагностика має велике значення в комплексному вивченні процесу розвитку дитини, але разом з тим залишається недостатньо розробленою і теоретично обґрунтованою.

В останні роки в установах додаткової освіти для дітей, які потребують психолого-педагогічної медико-соціальної допомоги, педагогами-дефектологами розробляються і впроваджуються програми педагогічної діагностики, в яких використано науковий потенціал і накопичений практичний досвід роботи фахівців в області спеціальної педагогіки і психології.

Необхідно відзначити, що основу розроблюваних програм педагогічної діагностики складають погляди вчених, що дозволяють оцінювати навчальну діяльність з позиції двох взаємопов`язаних і взаємообумовлених параметрів: здатність до навчання дитини і його навченість (В.С.Безрукова, В. П. Беспалько, В.Н.Максімова, В .П.Сімонов і ін.).

Виходячи з цього, програми педагогічної діагностики представлені двома взаємопов`язаними і взаємообумовленими областями педагогічних досліджень:

* Педагогічна діагностика розвитку пізнавальних здібностей і індивідуальних якостей особистості дитини;
* Педагогічна діагностика якості навчальної діяльності дитини і ступеня сформованості його знань, навичок і умінь.

Педагогічна діагностика розвитку пізнавальних здібностей і індивідуальних якостей особистості дитини передбачає аналіз і оцінку навченості дитини з урахуванням розвитку особистісних якостей, інтелектуальних здібностей і потенційних можливостей дитини.

У даній галузі педагогічних досліджень педагоги-дефектологи вивчають інтерес дитини до навчальної діяльності, його зацікавленість при виконанні завдань, мотивацію, працездатність, ступінь самостійності при виконанні завдань, активність і творчу ініціативу.
Необхідними якостями для оцінки інтелектуальних здібностей будуть ті, які характеризують сформованість у дитини пізнавальних процесів: уваги, сприйняття, пам`яті, мислення, мовлення, уяви, здатності до переносу наявних і отриманих знань в процесі проведення навчального експерименту.

Педагогічна діагностика якості навчальної діяльності і ступеня сформованості у дитини знань, навичок і умінь за освітньою програмою включає в себе аналіз і оцінку навченості дитини.

У даній галузі педагогічних досліджень, на думку педагогів-дефектологів, критерієм оцінки є якість навчальної діяльності та якість сформованих знань, навичок і умінь.

Вивчаючи й оцінюючи сформованість навчальної діяльності дитини, діагностично значущими будуть наступні якості: швидкість, точність виконання завдань, вміння самостійно планувати і виконувати роботу, обґрунтовувати свої дії, знаходити допущені помилки при виконанні завдань, виправляти їх.

Необхідними якостями для оцінки сформованості знань, навичок і умінь дитини є такі: правильність відтворення досліджуваного матеріалу, його повнота, міцність, усвідомленість і розуміння вивченого матеріалу, логічність, уміння узагальнювати матеріал на межтемном і межпредметном рівні, вміння здійснювати перенесення наявних знань в нові умови.

Важливою ланкою в педагогічній діагностиці буде не тільки виявлення того, що дитина вже освоїв і на якому рівні. Педагогу-дефектологу важливо виявити ту область сприйняття, яку дитина за допомогою дорослого при спеціально організованому корекційно-розвиваючому навчанні зможе засвоїти найближчим часом, необхідно співвіднести зону "актуального розвитку" дитини з зоною його "найближчого розвитку".

Таким чином, розробляються в даний час фахівцями програми педагогічної діагностики є внеском в розвиток і вдосконалення діагностично-педагогічних процедур, що дозволяють в системі комплексного психолого-медико-педагогічного дослідження отримати більш повну і якісну інформацію про розвиток дитини.

Єгорова Т.А.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Література пмпк фото

Література пмпк

літератураЗабрамная С. Д. Психолого-педагогічна діагностика. - М .: Просвещение, 1971.Дробинская А.О. Діагностика…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Педагогічна діагностика в системі комплексного вивчення процесу розвитку дитини