Вивчення семантичного поля поняття "стратегія організації"

В психологічних науках досить повно розроблені проблема лідерства, стилів управління, групової динаміки, що описує поведінку окремих людей і груп в організації. Однак проблема формування і ефективності стратегії організації як великої групи, безумовно, впливає на ефективність діяльності і опосредующей вплив людського фактора, безпосередньо в психології не досліджувалася. Дослідження стратегії організації по більшою мірою представлені в економічній літературі і літературі з менеджменту. Для психології термін "стратегія" характеризує інтегральний спосіб взаємодії особистості до мінливих умов існування, в ній закріплюється зв`язок життєвих установок з минулим досвідом і особистим змістом майбутнього і розглядається через призму процесів адаптації.

У нашому дослідженні ми постаралися виявити соціально-психологічні чинники, що детермінують процес виникнення і реалізації не просто стратегії групи, а стратегії організації, групи з чітко визначеною метою свого існування, а саме досягнення економічного прибутку в результаті спільної ефективної діяльності. Проводилось комплексне вивчення ступеня включення персоналу в процес формування і реалізації стратегії організації. Ми припустили, що єдине і адекватне розуміння співробітниками стратегії організації відбивається на ефективності діяльності організації.

Стратегія організації обумовлена соціально-психологічними характеристиками зовнішнього і внутрішнього середовища, соціально-психологічними характеристиками партнерів, конкурентів і власних клієнтів. Зміст уявлень про стратегію організації відрізняється на різних рівнях управління і визначається областю безпосередньої діяльності і приналежністю до певної робочої команді. Ми дотримувалися визначення "стратегії", як плану досягнення цілей організації, які відображають її місію і визначаються баченням стратега (власника, вищого керівництва).

Першим кроком нашого емпіричного дослідження було визначення семантичного поля поняття "стратегія". Для цього ми опитали 50 співробітників досліджуваної організації, яка є лідером на середньоціновому ринку медичних послуг в Санкт-Петербурзі. Зі списку 20 понять, які характеризують стратегію і найбільш часто згадуваних в літературі, ми попросили співробітників досліджуваної організації вибрати не більше 5, що асоціюються з поняттям "стратегія".

Далі ми порівняли процентне співвідношення понять "стратегії", що згадуються в відповідній літературі, і виборів визначень "стратегії", що даються співробітниками досліджуваної нами організації. У літературі, як правило, стратегія розглядається як бачення, стратег, місія, план, мета. Основні збіги з загальноприйнятим науковим розумінням стратегії стосуються визначення стратегії по 2 параметрам: мета і план. Таким чином, стратегія і на побутовому, і на науковому рівні збігається з її баченню по 2 параметрам: мета (62%) і план (46%).
На рівні рядових співробітників організації в розумінні стратегії частіше за інших зустрічаються такі параметри як команда (60%), ефективність (54%) і аналітика (48%). Таким чином, стратегія - це спосіб досягнення ефективності, при якому необхідно осмислення шляху розвитку організації, і в той же час вона повинна здійснюватися за допомогою командної роботи.

У свідомості співробітників реалізація і ефективність стратегії пов`язані з командною роботою, чого не згадують теоретики в галузі організаційної стратегії. Можливо, це пов`язано зі специфікою організації і цілеспрямованої діяльністю психолога в цій організації.
У досліджуваної організації більшість співробітників єдині в розумінні стратегії, думка людей щодо визначення стратегії збігається. Оскільки фірма досить ефективно існує на ринку і у неї сформовано розуміння власної стратегії, загальне сприйняття поняття досить однорідно.

Отримані на даному етапі дані є базою для розробки опитувального інструментарію більш високого рівня, таких як опитування та анкетування для подальшого дослідження.

Виділяється соціально-психологічний параметр - команда. Стратегію частіше розглядають в рамках традиційних визначень організаційного розвитку, де командний стиль роботи, як соціально-психологічний фактор, не враховується.

Поряд з соціально-психологічним поняттям команда іноді співробітниками організації додаються й інші соціально-психологічні поняття: керівництво, співробітники, однодумці.

У традиційному визначенні поняття "стратегія" не присутній соціально-психологічний параметр - команда, а в свідомості людей цей фактор активно представлений. Тому нам важливо вивчити вплив цього фактора на ефективність стратегії організації.

Гаврилко Т.Н., Чикер В.А.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Типологія життєвих стратегій фото

Типологія життєвих стратегій

Дослідження життєвого шляху, долі набуває останнім часом велике значення в зв`язку зі збільшенням ролі людини як творця…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Вивчення семантичного поля поняття "стратегія організації"