Залежність мотивації персоналу від наданих і очікуваних пільг

У проблемі поведінки людини на робочому місці питання мотивації приділяється особлива увага. Практично в будь-якій організації керівники розуміють, що людей до роботи треба спонукати. В даний час для спонукання працівників до ефективної трудової діяльності є широкий набір інструментів впливу. Одним з таких інструментів виступають пільги. Пільга - можливість, яка задовольнить трудові потреби працівника в умовах трудової діяльності, яка надається роботодавцем або обнаруживаемая їм самостійно. Зазвичай, влаштовуючись на роботу, крім головного матеріального стимулу - заробітної плати, людина також "отримує" нематеріальні стимули - певний набір пільг. Які саме пільги в цей набір входять - вирішує роботодавець. Але чи будуть надані пільги позитивно впливати на мотивацію працівників, чи потрібні працівникам саме ці пільги.

Метою нашого дослідження було визначення впливу пільг на мотивацію працівників. Ця мета визначила постановку і вирішення наступних завдань: виявити перевагу працівників у виборі "зарплата - пільги" - визначити, як відрізняються пільги, що надаються працівникам, від пільг, які працівники хотіли б отримувати. Була сформульована гіпотеза: перевагу тих чи інших пільг працівниками залежить від чинників демотивації або незадоволення потреб. Для вирішення поставлених завдань були розроблені дві методики, в основу яких було покладено метод анкетування.

Учасниками дослідження виступили працівники бюджетної організації - вчителі середньої школи - 15 осіб у віці від 26 до 36 років, і працівники комерційної організації - торгові представники дистриб`юторської компанії, 15 осіб у віці від 25 до 41 року. Дослідження проводилося у вересні 2005 року.

Отримані нами результати емпіричного дослідження дозволяють сформулювати такі висновки.
1. Заробітна плата і пільги окремо не є достатнім стимулюючим фактором для вибору конкретного виду трудової діяльності.

2. На підвищення зацікавленості працівника у виконанні певної роботи впливає оптимальне поєднання розміру заробітної плати і набору конкретних пільг.

3. Працівникам бюджетної організації надають недостатню кількість пільг, за допомогою яких можна достатньо повно задовольнити базові потреби, тому бажані ними пільги мають спрямованість на задоволення потреб цього рівня.

4. Працівникам комерційної організації надають пільги, достатні для задоволення базових потреб, тому бажані ними пільги мають спрямованість на задоволення потреб більш високого рівня.

Результати дослідження підтвердили поставлену гіпотезу: перевагу працівниками певних пільг безпосередньо залежить від чинників демотивації або незадоволення потреб.

На основі проведеного дослідження була розроблена методика комплексної оцінки мотивації персоналу. Дана методика була успішно застосована в ряді компаній Санкт-Петербурга.

Макарова Т.А.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Залежність мотивації персоналу від наданих і очікуваних пільг