Професіоналізм викладачів внз мвс - важливий фактор cовершенствование навчально-виховного процесу

Одним з головних напрямків розвитку системи МВС є орієнтація на висококваліфіковані кадри, що відповідають високим вимогам професійної діяльності за рівнем професійної компетентності і психологічних якостей особистості. Забезпечення цього важливого завдання покладено на ВНЗ МВС, в яких професорсько-викладацький склад здійснює підготовку кадрових фахівців начальницького складу МВС. Від професійної компетентності, відповідальності та цілого ряду інших особистісних якостей офіцерів-викладачів ВНЗ МВС багато в чому залежить рівень вирішення цієї пріоритетного завдання. У зв`язку з цим одним з перспективних напрямів удосконалення системи підготовки в ВНЗ МВС, як відомо, є раціональна система підбору кадрів, і перш за все викладацького складу.
Головним змістом і провідною цільовою функцією цієї роботи є оцінка професійно важливих якостей і встановлення професійної придатності кандидатів на заміщення вакантних посад викладачів ВНЗ МВС. Існуюча система комплектування штатів ВНЗ МВС, що має свою специфіку кадрової роботи в рамках системи МВС, має низку істотних недоліків, суть яких в протиріччях між високими вимогами її сучасних функцій у вирішенні завдань підбору, розстановки і виховання кадрів і існуючим рівнем її організаційно-методичного та інформаційного забезпечення.

Це багато в чому пов`язано з відсутністю науково-обґрунтованого комплексу професійно важливих якостей офіцерів-викладачів ВНЗ МВС і методики оцінки їх професіоналізму. Розробка такої методики сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в ВНЗ МВС, вона може бути використана для атестування і контролю профпридатності офіцерів-викладачів, а також рішення кадрово-управлінських завдань по підбору найбільш придатних і гідних викладачів ВНЗ МВС. У зв`язку з цим нами проводяться дослідження з розробки науково-практичних основ і психологічних критеріїв оцінки професійно важливих якостей офіцерів-викладачів ВНЗ МВС і методики контролю їх професіоналізму.

Лапиков С.Г., Соловйов Г.П.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Професіоналізм викладачів внз мвс - важливий фактор cовершенствование навчально-виховного процесу