Особливості гуманістичного підходу в спорті

Соціальні зміни в нашій країні змінюють обличчя суспільства, в зв`язку з цим досить актуально постає проблема розвитку духовності. При цьому не тільки повинна відбутися заміна одних цінностей на інші, але змінитися підхід до спортсмена, його ставлення до діяльності.

В даний час з проблеми теорії і методики фізичного виховання досить детально розроблений і застосовується на практиці підхід, в основі якого лежать закономірності, спрямовані на оптимальне побудова тренувального підготовки спортсмена до досягнення високого результату в спорті [Матвєєв Л.П., 1997]. У процесі даного підходу спортсмен як активний суб`єкт спортивної діяльності зникає, а розглядається як механістична система, яка повинна в основному виконувати фізичну, технічну і тактичну роботу, спрямовану на досягнення результату діяльності.

Дослідження показали (Худадов Н.А., Калінін Е.А., Гончарова Г.А., Мотнлянская Р.Е.), що спортсмени на етапі спортивного вдосконалення часто домагаються вищих результатів на шкоду психічному і фізичному здоров`ю. При цьому на різних етапах підготовки можуть бути запропоновані неадекватні, як юному так зрілому організму, фізичні навантаження, що призводить до психологічних зривів. У той же час спостереження показали, що можливості спорту безмежні в процесі становлення особистості з її морально-духовними і мотиваційно-цільовими установками.
Підхід, спрямований на розвиток особистості спортсмена, може бути здійснений в повній мірі, якщо відбудеться зміна ціннісних установок не тільки у спортсмена, але і у тренера, а саме установка, спрямована на досягнення високого результату, буде замінена на більш гуманну. Процес, спрямований на розвиток у спортсмена гуманістичних якостей, досить складний і тривалий, а точніше постійний, що вимагає від тренера, вихователя, викладача оволодіння технологіями впливу, що відрізняються високою тонкістю.

Таким чином, передбачуваний підхід орієнтований на гуманістичну установку, особливість якої - розвиток особистості, її психічного, фізичного здоров`я засобами спорту і фізичної культури.

Палій В.І.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Особливості гуманістичного підходу в спорті