До проблеми розробки психологічного паспорта баскетболу

Сучасний спорт характеризується винятковою щільністю результатів і граничної мобілізацією учасників. При однаковій кваліфікації, рівні фізичних якостей, технічної та тактичної підготовленості перевагу має спортсмен з високим рівнем психічної готовності і відповідними їй показниками особистості. Психологічна та морально-вольова підготовка визначають перевагу одних спортсменів над іншими.
У командних ігрових видах спорту виявлення особистісних особливостей спортсменів і подальший їх облік в процесі тренувальної та змагальної діяльності особливо важливі, так як необхідна гранична і багаторазова мобілізація спортсмена протягом тривалого періоду змагань, що супроводжується гострими емоційними переживаннями (Кравців Ю.І., 1986).

Психологічна готовність є продуктом цілеспрямованого процесу, здійснюваного через виборче та індивідуалізоване застосування психічних навантажень, що сприяють розвитку найбільш важливих для спортивної діяльності властивостей і якостей.

У той же час якщо морфологічні та функціональні особливості спортсменів очевидні або порівняно легко обумовлені, а облік їх в процесі багаторічної спортивної підготовки має в спортивній практиці давню традицію, то індивідуальні особистісні особливості спортсменів розпізнати і тим більш раціонально врахувати при підготовці спортсмена набагато складніше (Федотова Е. Ф., 1999).

Для успішної розробки стратегії психологічної підготовки в будь-якому виді спорту і в спортивних іграх зокрема необхідно знати взаємозумовленість особливостей особистості спортсмена і показників успішності змагальної діяльності.
Таким чином, побудова "ідеалізованих" профілів особистості за видами або за групами видів спорту є, безумовно, важливим напрямком наукової діяльності. Дані "ідеалізовані" профілі особистості, можуть і повинні служити орієнтиром в підготовці спортсменів. Тому важливими для практики спорту є моделювання і психологічна паспортизація (А.Б.Ільін, 2002).

При цьому під психологічним паспортом виду спорту розуміється система вимог, що пред`являються до особистості спортсмена, до його психічним якостям і рисам характеру в даному виді спортивної діяльності (Савенков Г.І., 1998). На основі цих даних будується модель особистості, що сприяє досягненню високих результатів у даному виді спорту (за інших рівних умов).

Психологічний паспорт спортсмена повинен включати як мінімум такі характеристики: спрямованість особистості-моральні якості особистості-вольові якості особистості-емоційні властивості особистості-комунікативні властивості особистості-вроджені властивості нервової системи-способності- інтелектуальні властивості (Савенков Г.І., 1998).

Метою нашого дослідження є створення психологічного паспорта баскетболу. Для реалізації поставленої мети ми припускаємо використовувати 16 факторний опитувальник Кеттелла - 16PF- Особистісний опитувальник Айзенка EPI- Опитувальник Шмішека- Метод оцінки психологічних показників особистості спортсмена (спортивно-педагогичес-кая методика, Гордон С.М., 1995) - Метод оцінки спортивної психологічної підготовленості - методика УМБК (спортивно-психологічна методика, Гордон С.М., 1980) і деякі інші.

Отримані результати дослідження розширять уявлення про психологічні особливості спортсменів-баскетболістів, дозволять більш точно індивідуалізувати їх підготовку.

Тихонова М.А.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » До проблеми розробки психологічного паспорта баскетболу