Предсоревновательних психічний стан спортсменів

У спортивній діяльності при впливі факторів змагальної ситуації властивості нервової системи і темпераменту проявляються як характеристики рівня і спрямованості емоційних і регулятивних компонентів психічного стану.

Індивідуально-типологічні властивості обумовлюють схильність, а не жорстко задану зумовленість до того чи іншого типу реагування при впливі факторів змагальної ситуації. Характер реакції у відповідь на зовнішні впливи залежить і від вираженості особистісних властивостей, які, проявляючись в психічному стані у вигляді вольових і мотиваційних компонентів, можуть до певної міри компенсувати несприятливий для здійснення даного виду діяльності прояв індивідуально-типологічних властивостей.
Характеристики компонентів психічного стану (емоційного збудження, активності, тривожності та ін.) Зумовлюють якісні та кількісні зміни процесів регуляції рухів основного змагального вправи в конкретному виді спорту. Таким чином різнорівневі властивості індивідуальності впливають на результативність спортсмена опосередковано. Результат змагальної діяльності безпосередньо залежить від якості психомоторних функцій, пов`язаних з виконанням основної рухової завдання в умовах змагань. У той же час реалізація відповідних вимогам і умовам виду спорту функцій саморегуляції (швидкості, точності, стабільності та ін.) Сприяє формуванню взаємозв`язків між нейродинамическими, психодинамическими і особистісними якостями, тим самим детерминируя своєрідність психічного стану.

При індивідуалізації психологічної підготовки спортсменів необхідно враховувати, що рішення основною рушійною завдання в конкретному виді спорту може здійснюватися різними в технічному відношенні, але однаково ефективними по результативності способами. Відомо чимало випадків, коли в одному і тому ж виді спорту великих успіхів досягали спортсмени абсолютно несхожі за темпераментом і характером і відповідно до стану і поведінки в змагальній обстановці.

Відмінності в індивідуально-типологічних властивостях детермінують відмінності в стилі діяльності, обумовлюючи різні особливості регуляції різні способи вирішення основного рухового завдання.

Виразність властивостей нервової системи і темпераменту обумовлює схильність спортсмена до таких психічних станів, в яких найбільш повно реалізується детермінований цими властивостями стиль діяльності.

Ловягіна А.Є.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Предсоревновательних психічний стан спортсменів