Вивчення професійно важливих якостей у представників різних типів професій

Професійно важливі якості (ПВК) - індивідуальні властивості суб`єкта, включені в процес діяльності і забезпечують ефективність її виконання за параметрами продуктивності, якості праці та надійності. Вони необхідні для того, щоб людина могла адаптуватися в професії і надалі досягти професійного зростання, розвитку, акме. Природно, ПВК повинні бути різними у представників різних типів професій. У той же час, зараз в нашій країні далеко не все обирають професію і працюють відповідно до своїх здібностей, особистісними та індивідуальними особливостями. Тому мета нашої роботи полягає у виявленні ПВК у представників різних типів професій.

Професійно важливі якості

Об`єктом дослідження виступили люди, що працюють в сферах: "людина-людина" (Ч-Ч) - 20 осіб, "людина-техніка" (Ч-Т) - 20 осіб, "людина-знак, знакова система" (Ч-З) - 20 осіб. Предметом нашого дослідження стали ПВК цих людей. Для представників трьох груп професій були запропоновані наступні методики: "Методика діагностики рівня суб`єктивного контролю" Дж. Роттера (адаптація Бажина Е.Ф., Голинкіной С.А., Еткинда А.М.), "Тест - опитувальник А. Мехрабіана, спрямований на вимір мотивації досягнення "(модифікація М.Ш. Магамед - Емінова). Крім того, для працівників професій типу "Ч-Ч" ще була запропонована "Методика діагностики рівня емпатичних здібностей" В. В. Бойко, для працівників професій типу "Ч-Т" - "Методика виявлення та аналіз ПВК фахівців системи" Ч-Т "", а для представників професій типу "Ч-З" - "Методика вивчення ПВК персоналу системи" Ч-З "" (модифікація Ф.Д. Горбова).

Обробка та аналіз результатів показав, що у представників професій типу "Ч-Ч" переважає середній рівень емпатії - 75%, інтернальність тип контролю (УСК) - 80%, прагнення уникати невдачі - 80%. З представників професії типу "Ч-Т" 65% придатні для роботи з технікою, в більшості своїй вони інтернали - 70% і у них переважає прагнення до успіху - 55%. У представників професій типу "Ч-З" переважає стійкість уваги і висока працездатність протягом тривалого часу - 80%, інтернальність тип УСК - 75% і прагнення до успіху - 60%.
Наше дослідження показало, що найбільше ПВК мають місце у представників професій типу "Ч-З" і "Ч-Т". Не залежно від професії сучасна людина воліє уникати невдачі, а значить, не прагне до розвитку професіоналізму, досягненням, акме.

Позитивним моментом є те, що серед працівників переважають інтернали, а значить, вони відчувають відповідальність за свої власні дії, їх результати і за те, як складається їхнє життя в цілому.

Найменшою мірою ПВК розвинені у представників професії типу "Ч-Ч", що насторожує, так як цей тип професій пред`являє найвищі вимоги до працівників, а люди йдуть в ці професії цього недооцінюють.

Наше дослідження не претендує на загальність, але дозволяє визначити деяку тенденцію: недостатність розвитку ПВК і, можливо, як наслідок, відсутність прагнення до професійного росту і розвитку.

Ми вважаємо, що необхідно більше працювати з людьми з діагностики ПВК при прийомі на роботу.

Притула Ольга Сергіївна
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

«Профассоціаціі» фото

«Профассоціаціі»

Профорієнтаційний тест, заснований на асоціативному методі. Випробуваний дає асоціації на професії. Може…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Вивчення професійно важливих якостей у представників різних типів професій