Вплив маскулінності-фемінінності особистості на самореалізацію

Суспільно-економічні перетворення, що відбуваються в нашій країні на сучасному етапі розвитку, супроводжуються змінами і в системі вищої освіти, появою нових вимог до фахівця, як з боку виробництва, так і з боку його соціально спрямованої діяльності. Дедалі очевиднішою стає потреба у фахівцях, здатних продуктивно організувати взаємодію і взаємовідношення в системі "людина-людина". У цих умовах актуальними стають проблеми підготовки фахівців так званих "професій, що допомагають", зокрема, психологів.

Кожна професійна діяльність вимагає від майбутнього фахівця певного набору особистісних якостей і здібностей, в структурі яких під впливом її специфіки проявляються професійно значущі з них (В.В. Богословський, Є.П. Ільїн, Д. Шадриков). Результати досліджень більшості вчених (Н. Амінов, Н.В. Бачманова, М.В. Молоканов, Н.А. Стафуріна) підтверджують необхідність наявності спеціальних здібностей до професійної діяльності психолога.

Так, Н.В. Бачманова і Н.А. Стафурін серед спеціальних здібностей психолога виділяють - талант спілкування. У структурі такої можливості, як вважають автори, можна виокремити п`ять складових: вміння повно і правильно сприймати об`єкт-вміння розуміти внутрішні властивості і особливості людини-вміння сопережівать- вміння аналізувати своє поведінка-вміння управляти самим собою і процесом спілкування.
Н.А. Амінів і М.В. Молоканов виділяють певні якості, якими повинен володіти практичний психолог, а саме - готовність до контактів і вміння їх підтримувати, вміння зберігати емоційний самоконтроль в процесі спілкування, інтелектуальність, висока чутливість, що полегшує орієнтацію в емоційній сфері клієнта, схильність до почуття провини і підвищена відповідальність за свої дії, усвідомлення меж своєї компетентності і самодостатності.
На думку Т.А. Казанцевой і Ю.Н. Олійник, для психолога-дослідника необхідні такі професійно важливі якості, як стриманість, емоційна стійкість, раціоналізм. У той час як для психолога-практика - готовність до встановлення контактів, вміння викликати довіру, слухати і чути, розуміти внутрішній світ людей, швидка орієнтація в ситуації, емпатічность, виражені проективні здібності, рефлексія, емоційно-вольова стабільність.

Як ми бачимо, вивчення професійно значущих якостей психолога присвячені роботи багатьох дослідників. Всі автори, так чи інакше, в списку важливих якостей, якими повинен володіти психолог, виділяють наступні: товариськість, контактність, динамічність і гнучкість поведінки, емоційна стриманість і терпимість, уважність, здатність співпереживати іншій людині, чуйність, терпіння і поблажливість, творчий склад розуму , здатність до ризику, сміливість і впевненість в собі, наполегливість, працездатність. Природно даний список є не повним, але в нашій роботі нас цікавлять тільки ті якості в особистості психолога, які традиційно вважаються або чоловічими, або жіночими. Крім того, багато дослідників серед основних критеріїв професіоналізму психолога виділяють: вміння розпізнати і вирішити конкретну психологічну проблему (Гуткина Н.І.) - вміння відчувати ситуацію і бути готовим змінити свою поведінку відповідно до нових обставин (Толстих М.М.) - здатність підійти до будь-якої ситуації нестандартно (Мілєхін А.В.) і об`єктивно оцінити її (Степанова М. А). Все це пред`являє величезні вимоги до особистості психолога, який повинен бути завжди "різним", десь проявити м`якість і слабкість, десь завзятість і силу, а десь і те й інше. Виходячи з цього, ми вважаємо, що певне співвідношення в особистості студента-психолога маскулинно-фемінінних якостей і вміння правильно використовувати їх відповідно до ситуації забезпечить йому великі можливості при освоєнні даної професії, наслідком чого, на нашу думку, буде найбільш повна реалізація себе в ній.

Таким чином, самореалізація, представлена в нашій роботі як реалізація особистісних смислів, припускає, в першу чергу, прийняття особистістю себе, своїх особистісних і статевих особливостей, що має першорядне значення в професії - психолог. За словами В. Т. Кудрявцева, психолог як Особистість, впевнена в своїх професійних силах, починається з безумовного самоприйняття, а інакше, навряд чи він зможе бути корисний людям.

Мухтарова С.Д.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Районна психологічна служба фото

Районна психологічна служба

(На прикладі психологічної служби ленінського району м Єкатеринбурга)У психологічній службі знаходиться 2 відділу:I.…

Психолог в дитячому будинку фото

Психолог в дитячому будинку

З початку 1990-х років 20 століття в дитячих будинках Росії введена ставка педагога-психолога. Основна мета роботи…

Здібності образотворчі фото

Здібності образотворчі

Система вроджених і вироблених операціональних якостей, які забезпечують успішне художня творчість. У структурі…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Вплив маскулінності-фемінінності особистості на самореалізацію