Анкета «орієнтація» і.л. Соломін

Анкета розроблена петербурзьким психологом Ігорем Леонідовичем Соломіним. Вона придатна для самооцінки професійних інтересів і здібностей молодих і дорослих людей, дуже проста в застосуванні і обробці.

Інструкція: Навпроти кожного висловлювання закресліть цифру, відповідну ступеня вашого бажання займатися цим видом діяльності:
0 - зовсім ні-
1 - мабуть, так-
2 - верно-
3 - абсолютно вірно.

Я хочу (мені подобається, мене приваблює, я вважаю за краще):
1обслуговувати людей0 1 2 3
займатися лікуванням0 1 2 3
Навчати, виховувати0 1 2 3
Захищати права і безпеку0 1 2 3
Керувати людьми0 1 2 3
2управляти машинами0 1 2 3
ремонтувати обладнання0 1 2 3
Збирати і налагоджувати техніку0 1 2 3
Обробляти матеріали, виготовляти предмети і речі0 1 2 3
займатися будівництвом0 1 2 3
3Редагувати тексти і таблиці0 1 2 3
Проводити розрахунки і обчислення0 1 2 3
Обробляти інформацію0 1 2 3
Працювати з кресленнями, картами та схемами0 1 2 3
Приймати і передавати сигнали і повідомлення0 1 2 3
4Займатися художнім оформленням0 1 2 3
Малювати, фотографувати0 1 2 3
Створювати твори мистецтва0 1 2 3
Виступати на сцені0 1 2 3
Шити, вишивати, в`язати0 1 2 3
5Доглядати за тваринами0 1 2 3
заготовлювати продукти0 1 2 3
Працювати на відкритому повітрі0 1 2 3
Вирощувати овочі і фрукти0 1 2 3
Мати справу з природою0 1 2 3
Апрацювати руками0 1 2 3
виконувати рішення0 1 2 3
Відтворювати наявні зразки, розмножувати, копіювати0 1 2 3
Отримувати конкретний практичний результат0 1 2 3
Втілювати ідеї в життя0 1 2 3
Бпрацювати головою0 1 2 3
Приймати рішення0 1 2 3
Створювати нові зразки0 1 2 3
Аналізувати, вивчати, спостерігати, вимірювати, контролювати0 1 2 3
Планувати, конструювати, розробляти, моделювати0 1 2 3
Інструкція: Навпроти кожного висловлювання закресліть цифру, відповідну ступеня вашої здатності до цього виду діяльності:
0 - зовсім ні-
1 - мабуть, так-
2 - верно-
3 - абсолютно вірно.

Я можу (здатний, вмію, маю навички):

1Знайомитися з новими людьми0 1 2 3
Бути чуйним і доброзичливим0 1 2 3
вислуховувати людей0 1 2 3
Розбиратися в людях0 1 2 3
Добре говорити і виступати публічно0 1 2 3
2Шукати і усувати несправності0 1 2 3
Використовувати прилади, машини, механізми0 1 2 3
Розбиратися в технічних пристроях0 1 2 3
Спритно звертатися з інструментами0 1 2 3
Добре орієнтуватися в просторі0 1 2 3
3Бути зосередженим і посидючим0 1 2 3
Добре лічити про себе0 1 2 3
перетворювати інформацію0 1 2 3
Оперувати знаками і символами0 1 2 3
Шукати і виправляти помилки0 1 2 3
4Створювати красиві, зі смаком зроблені речі0 1 2 3
Розбиратися в літературі і мистецтві0 1 2 3
Співати, грати на музичних інструментах0 1 2 3
Писати вірші, писати розповіді0 1 2 3
малювати0 1 2 3
5Розбиратися в тварин або рослинах0 1 2 3
Розводити рослини або тварин0 1 2 3
Боротися з хворобами, шкідниками0 1 2 3
Орієнтуватися в природних явищах0 1 2 3
Працювати на землі0 1 2 3
АШвидко виконувати вказівки0 1 2 3
Точно слідувати інструкціям0 1 2 3
Працювати за заданим алгоритмом0 1 2 3
Виконувати одноманітну роботу0 1 2 3
Дотримуватися правил і нормативи0 1 2 3
БСтворювати нові інструкції та давати вказівки0 1 2 3
Приймати нестандартні рішення0 1 2 3
Легко вигадувати нові способи поведінки0 1 2 3
Брати на себе відповідальність0 1 2 3
Самостійно організовувати свою роботу0 1 2 3

Обробка результатів

Обробка результатів анкети дуже проста. Судження характеризують різні види професійної діяльності, об`єднані в сім груп по п`ять суджень у кожній. У кожній групі з п`яти суджень необхідно підрахувати сумарну кількість балів, обраних вами, і записати цю суму в рамці праворуч від відповідної групи суджень. Сумарна оцінка по кожній групі може становити від 0 до 15 балів. Залежно від того, в якій групі ви набрали максимальний сумарний бал, визначається найбільша схильність або здатність до відповідного типу або класу професій.
Перші п`ять груп суджень, позначені цифрами від 1 до 5, характеризують п`ять типів професій, розділених за ознакою "предмет праці": 1) людина - людина-2) людина - техніка-3) людина - знакова система-4) людина - художній образ - 5) людина - природа.
Останні дві групи суджень, позначені буквами А і Б, відповідають двом класам професій, розділених за ознакою "характер праці": А - ісполнітельскіе- Б - творчі.
Знаючи координати своїх професійних уподобань, можна знайти найбільш підходящу для вас професійну групу.
Спочатку визначається, до якого з п`яти типів професій (1,2,3,4 або 5) ви найбільшою мірою схильні і здатні. Потім визначається ваша переважна схильність і здатність до одного з двох класів професій (А чи Б).
Якщо схильності лежать в тій же групі професій що і ваші здібності, то це свідчить про те, що вам подобається робити саме те, що ви вмієте робити. Тому можна було б очікувати, що, вибравши ту чи іншу професію, ви не тільки змогли б домогтися в ній досить високих успіхів, але це приносило б вам задоволення.
У разі якщо найбільш привабливий для вас тип професій не збігається з характером діяльності, яку ви можете робити краще за все, вам належить вибрати, чому ж віддати перевагу в процесі вибору професії - схильностям (Хочу) або здібностям (Можу).
Якщо людині подобається якийсь вид діяльності, то він займається ним протягом більшого часу, витрачаючи на нього більше зусиль, тому відповідні здібності можуть розвиватися і вдосконалюватися. Але вірно і зворотне. Якщо людина має виражені здібностями до якогось виду діяльності, то він краще з ним справляється і відчуває більше задоволення, коли їм займається. Саме тому даний вид діяльності стає для нього більш привабливим.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

«Профассоціаціі» фото

«Профассоціаціі»

Профорієнтаційний тест, заснований на асоціативному методі. Випробуваний дає асоціації на професії. Може…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Анкета «орієнтація» і.л. Соломін