Сприйняття реклами студентами

В даний час прийнята наступна типологія рекламної продукції: реклама з унікальним торговим пропозицією (УТП) і імажітівная реклама (ІР), а також пряма реклама і реклама з використанням провідників (вербальних або образних).

В даному дослідження ми припустили, що існує певний зв`язок між профілем особистості випробовуваних, який включає психічні процеси, фізіологічні реакції, переживання і поведінку, їх освітньої спрямованістю і сприйняттям певного типу реклами. В якості діагностичного інструментарію ми використовували рекламні постери (пряма ІР- ІР, побудована на образної метафоре- ІР, побудована на вироблений метафоре- пряма УТП-реклама-УТП-реклама, побудована на образної метафори і УТП-реклама, побудована на вироблений метафорі) і тести А.О.Прохорова ( "Рельєф психічного стану особистості" і "Психічні стану студентів", між шкалами яких були виявлені численні статистично значущі кореляції з допомогою методу рангової кореляції Спірмена при рlt; 0,05).

У дослідженні брали участь 64 студенти БДПУ ім. М. Танка 4 курсу денного відділення факультету психології у віці 20-22 років, які навчаються за спеціальностями "Педагогічна психологія" (ПП) (8 юнаків і 22 дівчини) і "Психологія підприємницької діяльності" (ППД) (4 юнаки і 30 дівчат).
В результаті було встановлено, що практично всі випробовувані віддають перевагу рекламі з УТП. При цьому юнаки з груп ПП воліють пряму УТП-рекламу, а їх однокурсники з груп ППД вибирають УТП-рекламу, побудовану з використанням вербальних провідників. Дівчата з обох вибірок воліють УТП-рекламу з використанням образних провідників.
За допомогою дисперсійного аналізу були виявлені наступні статистично значущі результати:

1. У студентів ПП груп, що вважають за краще рекламу, побудовану на образної метафори, рівень розвитку сприйняття, його чіткості і усвідомленості (F = 3,24 при plt; 0,05) вище ніж у їх одногрупників, орієнтованих на сприйняття реклами з використанням вербальної метафори . У студентів ППД груп навпаки: рівень розвитку сприйняття, його чіткості і усвідомленості вище у віддають перевагу рекламу, побудовану на вироблений метафорі, ніж у орієнтованих на сприйняття реклами з використанням образної метафори.
2. Рівень розвитку розумових процесів (F = 3,08 при рlt; 0,05) вище у випробовуваних з груп ПП, що вважають за краще пряму рекламу, ніж у віддають перевагу провідникової рекламі (при цьому рівень розвитку мислення трохи вище у тих, хто більш схильний до сприйняття образної, ніж вербальної метафори). У студентів з груп ППД найбільш високий рівень розвитку мислення у випробовуваних, що вважають за краще рекламу, побудовану на вироблений метафорі, а найбільш низький - у орієнтованих на рекламу з використанням образної метафори- середнім між двома крайнощами є рівень розвитку мислення тих, чиє сприйняття сфокусовано на прямій рекламі .
3. У студентів ПП груп незалежно від налаштування оголошень рівень розвитку координації рухів (F = 7,67 при рlt; 0,01) вище, ніж у студентів ППД груп.
4. Рівень нормальної, фізіологічної активності травної системи (F = 7,10 при рlt; 0,05) набагато вище у випробовуваних ПП груп, що вважають за краще рекламу з УТП імажітівной рекламі (F = 6,10 при рlt; 0,05).
5. У випробовуваних з груп ПП рівень активності вегетативної нервової системи, що виявляється в забарвленні шкірних покривів (F = 5,41 при рlt; 0,05), і ступінь адекватності поведінки поточної ситуації (F = 4,26 при plt; 0,05 ) вище, ніж у їх однокурсників з груп ППД, незалежно від того, яку рекламу вони віддають перевагу.
6. У тих випробовуваних, які є студентами ПП груп, інтенсивність прояву негативних мотиваційних станів (F = 5,76 при рlt; 0,05) і негативних вольових станів (F = 5,76 при рlt; 0,05) в цілому вище , ніж у тих випробовуваних, які є студентами ППД груп (яку б рекламу вони не вважали за краще). Однак у студентів ПП груп, які віддають перевагу УТП-рекламі, вище інтенсивність прояву позитивних вольових станів (F = 3,94 при рlt; 0,05). У студентів ж ППД груп інтенсивність зазначеного параметра більше у тих, хто вважає за краще ІР.

Таким чином, завдяки зазначеним вище даними стає можливим стверджувати наявність теоретичної та практичної значущості та актуальності отриманих результатів для максимально ефективного психографічного сегментування ринку і впровадження в рекламну діяльність на всіх її етапах.

Горанской Олена ІгорівнаУвага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Брендування автомобілів фото

Брендування автомобілів

Багато хто бачив на вулицях міста автомобілі, які на своєму кузові мають різного роду рекламу і рекламні зображення.…

Різновиди реклами фото

Різновиди реклами

Любую рекламу можна віднести до тієї чи іншої її різновиди в залежності від того, що лежить в основі класифікації…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Сприйняття реклами студентами