«20 Слов» (тест м.р. Бархатова, для школярів 8-15 років)

Тест призначений для оцінки розвитку прийомів запам`ятовування.

Для запам`ятовування пропонується ряд з 20 слів (10 конкретних і 10 абстрактних, що мають однакове число складів. Слова в ряду чергуються у випадковому порядку): М`ячик, жалість, палиця, трамвай, шепіт, ворожнеча, пенал, кішка, свіжість, виклик, щастя, дата, кролик, місяць, правда, печаль, шапка, морква, вітер, радість.
Цей ряд слів пред`являється дитині для заучування всього 8 разів. Випробуваний читає повільно вголос слова запропонованого ряду. Після кожного пред`явлення дитина повторює ті слова, які запам`ятав, в будь-якому порядку. Слова пред`являються візуально, в друкованому вигляді. Після закінчення всіх проб випробуваного запитують про те, як він запам`ятовував і згадував слова.

Обробка результатів і інтерпретація

Підраховується кількість слів, відтворених після 1-го і 8-го передавальний
Середні оцінки:
1-е пред`явлення8-е пред`явлення
для школярів 8-9 років4,712,6 слів
для школярів 11-12 років6,816,0 слів
для школярів 14-15 років8,117,5 слів
Якісний аналіз діяльності запам`ятовування. Спеціальні прийоми довільного запам`ятовування на словесному матеріалі виявляються вже у частині найбільш розвинених школярів 8-9 років. Більшість же дітей цього віку при заучуванні слів користуються лише способом механічного повторення їх «про себе» або вголос. З віком школярі стихійно все більше опановують різними прийомами запам`ятовування, і до 14-15 років смислове запам`ятовування словесного матеріалу стає нормою. Однак рівень оволодіння цими прийомами розрізняє учнів різного ступеня інтелектуального розвитку в будь-якому віці. Інший закономірністю стихійного розвитку прийомів запам`ятовування у школярів є початкове формування цих прийомів у діяльності пригадування, коли вони використовуються неусвідомлено і тільки для того, щоб полегшити процес спогади, наприклад як у другокласників. У п`ятикласників вже усвідомлено ці прийоми використовуються безпосередньо при запам`ятовуванні.

Нормативи для молодших школярів (для 8-9 років)

Низький рівень розвитку. Немає прийомів запам`ятовування і пригадування. Школярі механічно і пасивно відтворюють слова пред`явленого ряду так, як вони безпосередньо їм запам`яталися.
Середній рівень. При запам`ятовуванні механічне повторення слів «про себе» або вголос. Пригадування також включає механічні прийоми.
Високий рівень. Несвідомо використовують в процесі пригадування прийоми угруповання словесного матеріалу.
• по просторової суміжності (стоять поруч на початку або в кінці ряду) -
• по звуковому подібності (м`ячик - кролик, тиснув ость - радість і т. Д.) -
• по ситуативної близькості (кролик - морква, вітер - шапка) -
• за смисловим подібністю {радість - щастя, пенал - палиця).

Нормативи для школярів 11-12 років

Хороший рівень. При запам`ятовуванні «важких шар» (абстрактних) використовуються прийоми формальної угруповання, найчастіше:
• за подібністю звучанія-
• на основі образних уявлень ( «На пеналі бачу дату випуску», «Уявляю, як місяць сумно сяє») -
• шляхом утворення формальних пар слів (свіжість - шепіт, ворожнеча - правда) -
• шляхом запам`ятовування послідовності слів (свіжість, виклик, щастя).
Середній рівень. Запам`ятовування слів включає механічні прийоми. Пригадування у всіх усвідомлено пов`язано з використанням будь-яких прийомів угруповання.
Високий рівень. Використання при запам`ятовуванні усвідомлених прийомів логічної угруповання в поєднанні з угрупованням слів за подібністю звучання.
• логічна угруповання (спочатку запам`ятовуються «речі», потім «якості») -
• угруповання слів за змістом у пропозиції ( «Жалість, що пенал впав під трамвай») -
• угруповання слів за змістом при складанні оповідань ( «Кролик шепотів кішці, яка радість їсти моркву. Яка печаль, що у кішок ворожнеча до мишкам, які гризуть пенал і палицю, без усякого жалю»).

Нормативи для школярів 14-15 років

Низький рівень. Використання механічних прийомів запам`ятовування і пригадування.
Середній рівень. Використання прийомів смислової угруповання. Всі слова поділяються на дві групи: речі і якості - властивості (конкретні і абстрактні слова). Прийоми смислового запам`ятовування недостатньо стійкі, часто звернення до механічних прийомів.
Хороший рівень. Використання в рівній мірі угруповань за звучанням і за змістом.
Високий рівень. Стійкі і ефективні прийоми смислового запам`ятовування і пригадування:
• угруповання всередині абстрактних слів стійких смислових пар (радість - щастя, печаль - жалість, правда - ворожнеча)
• з`єднання слів за змістом у пропозиції ( «місяць і дата виклику»)
• і в розповіді ( «Ворожнеча кидає виклик щастя, а свіжий вітер відносить шепіт правди. Жалість. Сумна дата».)Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Запам`ятовування фото

Запам`ятовування

один з процесів пам`яті, що позначає введення в пам`ять знову надходить.

Мимовільне запам`ятовування фото

Мимовільне запам`ятовування

запам`ятовування, що відбувається без навмисного використання спеціальних засобів для кращого збереження матеріалу в…

Ремінісценція фото

Ремінісценція

Відтворення через деякий час після запам`ятовування того, що при безпосередньому відтворенні було недоступно. Цей ефект…

Мнемотехника фото

Мнемотехника

Система спеціальних прийомів, службовців для полегшення запам`ятовування. Найбільш поширеним прийомом є організація…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » «20 Слов» (тест м.р. Бархатова, для школярів 8-15 років)