Гендерні аспекти індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів

Актуальність дослідження обумовлена тим, що гендерні аспекти дитинства все більше привертають увагу психологів. Дослідженнями в цій області займалися такі вчені як В.Д Єремєєва, В.Є. Каган, Є.П. Ільїн, А. Анастазі та ін. Багато дослідників виявляли статеві відмінності в здібностях. В.Д Єремєєва пише, що хлопчики і дівчатка це два різні світи. В цілому дівчинки перевершують хлопчиків у шкільних предметах, що залежать від вироблених здібностей, пам`яті, швидкості сприйняття і точності. Хлопчики відрізняються там, де необхідно числове мислення і просторові здібності, а також в деяких "пізнавальних" предметах. Що стосується шкільних успіхів, то тут дівчинки послідовно обганяють хлопчиків.

Різні фахівці відзначають цінність проективних методик у вивченні особистості дитини. Малюнок - це завжди якесь повідомлення, зашифроване в образах. Завдання психолога полягає в тому, щоб розшифрувати його, зрозуміти, що говорить йому дитина. На думку Е.С. Романової, особливості розвитку дитячого малюнка відображають специфіку перцептивних дій дитини, характер які він використовує сенсорних графічних образів, значимість для нього різних ситуацій.

Виходячи з того, що малюнок містить безліч інформації і, беручи до уваги важливість вивчення індивідуальний особливостей дитини, а також його гендерних відмінностей, як для успішності навчання, так і для розвитку особистості, дана робота спрямована на розгляд гендерних аспектів індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів за допомогою малюнка.

Мета роботи полягає у вивченні гендерних індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів. Об`єктом є індивідуально-психологічні особливості молодших школярів. Предметом дослідження - гендерні індивідуально-психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. В якості гіпотези дослідження виступило припущення про існування гендерних відмінностей в індивідуально-психологічних особливостях між хлопчиками і дівчатками, а саме: 1) хлопчики більшою мірою схильні до схематично зображення дерева, а дівчатка прагнуть прикрасити свій малюнок додатковими деталямі- 2) Хлопчики, володіючи просторово -логічні мисленням, не надають великого значення деталям, а дівчатка в більшій мірі схильні до абстракції і естетичних переживань.
У дослідженні використовувався тест "Дерево", що виявляє індивідуально-типологічні особливості особистості. Базою емпіричного дослідження була гімназія ім. академіка М.Г. Басова при Воронезькому держуніверситеті. Вибірку дослідження склали 30 дітей у віці 9-10 років, з них 16 хлопчиків і 14 дівчаток. Результати тесту аналізувалися окремо для хлопчиків і дівчаток.

За проведеним дослідженням були отримані наступні дані. У групі хлопчиків виявлено чотири стійких типів дерева. У більшості випадків (68,8%) хлопчики зображали "синтетичний" малюнок дерева. "Пикнический" малюнок дерева присутній у 18,8% школярів. "Зимовий малюнок" і "характерне дерево" зобразили по 6,2% хлопчиків.
У групі дівчаток (64,3%) переважає змішаний тип в малюнку дерева. Такі малюнки містять елементи наступних типів: "зимовий малюнок", "пикнический малюнок", "естетичний малюнок", "сюжетний малюнок". "Синтетичний" малюнок характерний для 21,4% дівчаток, а "зимовий малюнок" для 14,3%. За найбільш розрізняються в процентному співвідношенні малюнків хлопчиків і дівчаток проведено математико-статистичний аналіз за допомогою кутового перетворення Фішера. Отримані результати показали, що відмінності в зображенні "зимового" і "пікнічної" малюнків дерева статистично незначуще (} * = 0,74-} * = 0,63- p? 0,05). Зображення "синтетичного" малюнка дерева статистично достовірно. Іншими словами, хлопчикам більшою мірою властиве малювати дерево "синтетичного" типу, а в малюнках дівчаток більше зустрічається "естетичний" і "сюжетний" малюнок дерева.

Підводячи підсумок проведеному дослідженню, можна відзначити, що для малюнків дерева хлопчиків характерна відсутність деталей, дерево зображено у вигляді спрощеної схеми - зазвичай це стовбур і крона, в деяких випадках дерево має великі розміри, володіє химерністю. Для осіб, схильних до подібного зображенню дерева деталі не мають великого значення, їх більше цікавлять питання загального порядку, часто присутня схильність до філософствування, тобто найбільш вираженого узагальнення, вони володіють оригінальністю суджень, незвичністю характеру і самобутньою індивідуальністю.

Для малюнків дерева дівчаток характерна наявність пейзажу, на якому зображена одна або кілька дерев, а також небо і на ньому сонце, з дерева під впливом вітру опадає листя, летять птахи, їхні малюнки дуже акуратні, лаконічні і своєрідні. Подібні малюнки притаманні особам, добре володіє засобами зображення, розвиненістю естетичної форми, умінням передавати настрій, естетичне переживання, схильних до вигадування сюжетів, історій, написання сценаріїв.

Таким чином, можна говорити про те, що наше припущення підтвердилося частково, тобто ми виявили статистично значущі відмінності в зображенні "синтетичного" типу дерева, проте подібних відмінностей в зображенні інших типів дерева виявлено не було.

Анісімова Тетяна ІванівнаУвага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

«Малюнок школи» С„РѕС‚Рѕ

«Малюнок школи»

Проективна методика призначена для визначення ставлення дитини до школи і рівня шкільної тривожності.Інструкція. Дитині…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Гендерні аспекти індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів