Соціальна реклама та pr як інструменти демографічної політики

В даний час серед молоді існує певна життєва модель, в якій сім`ї відводиться не перше місце. Політична, економічна та соціальна ситуація в країні така, що молодь орієнтується на інші цінності: освіта, цікаву роботу, кар`єру. Ця тенденція простежується як у юнаків, так і у дівчат: тільки 2,8% дівчат, за даними соціологічного опитування, прагнуть присвятити себе вдома, сім`ї. Один з найактуальніших питань для сучасної молоді - як поєднати кар`єру і сім`ю. На зменшення кількості укладених шлюбів і, як наслідок, зниження народжуваності безпосередньо впливають такі фактори, як падіння рівня життя, труднощі із забезпеченням житлом. В умовах, що склалися є важливим з допомогою засобів масової інформації перевести сім`ю в розряд актуальних цінностей. Для цього необхідно створити привабливий образ молодіжної сім`ї, викликає позитивні емоції і асоціюється із задоволенням потреб.

Вибір засобів і техніки впливу. У сучасному світі реклама та PR є найважливішими засобами впливу на громадську думку. Успішність реклами визначається обраним способом подання інформації. Відомо, що впливати на аудиторію найлегше за допомогою емоційно забарвлених образів. Для їх створення необхідно залучати людей творчих професій (режисерів, сценаристів і т. Д.). При створенні рекламних сюжетів слід використовувати механізм ідентифікації з героями реклами, з популярними людьми-спиратися на вже існуючі в суспільній свідомості міфи і стереотипи, зокрема гендерние- використовувати зорові образи з лаконічним текстовим супроводом.

Визначення аудиторії. Цільовою аудиторією рекламної і PR кампаній буде молодь (представники обох статей у віці від 14 до 30 років). За результатами дослідження життєвого самовизначення молоді підставами для створення сім`ї є прагнення проявити свою турботу і любов до близької людині- бажання мати дітей-бажання задовольнити потребу у взаєморозумінні, психологічної підтримки, защіте- бажання задовольнити потребу в самостійності. При створенні реклами слід врахувати перераховані мотиви.
Можливості використання реклами. Телебачення: рекламні ролики в ефірі петербурзьких телеканалів. Для їх створення можна провести конкурс на кращий рекламний ролик молодіжної сім`ї серед студентів творчих вузів (Університет кіно і телебачення та ін.). Друковані видання: реклама з фотографіями, зробленими на основі телевізійної реклами за принципом "фотографій для сімейного альбому". Зовнішня реклама: ці ж фотографії на рекламних щитах в метро, в місті. Листівки (поширюються безкоштовно в кафе, навчальних закладах та ін.): Згадувані вище фотографії.

Можливості використання PR. PR-кампанія в даному проекті може включати в себе кілька стратегій: 1) показати людей, успішно поєднують сімейне життя з навчанням, карьерой- 2) показати в новинах і окремої серії передач (репортажів, інтерв`ю), що сьогодні цілком можливо подолати різні труднощі, пов`язані з сім`єю, дітьми-3) показати існуючі організації і програми, які допомагають семьям- 4) залучити різні компанії для проведення рекламних акцій, що надають привілеї сім`ям (приклад: тарифний план "Сім`я" оператора стільникового зв`язку "Мегафон").

Висновок. Досвід використання соціальної реклами в нашій країні поки невеликий, проте на прикладах західних країн можна судити про її ефективності. Останньою в ряду таких прикладів була рекламна кампанія в США проти куріння тютюну. За підтримки відповідними законопроектами вона привела до зменшення споживання тютюну. Є підстави вважати, що соціальна реклама і PR виявляться ефективними і в якості інструментів демографічної політики.

Бедернікова І.В.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Рекламний текст фото

Рекламний текст

Зуществует кілька типів текстів рекламних повідомлень: - інформаціонние- - напомінающіе- - внушающіе- -…

Зображення в рекламі С„РѕС‚Рѕ

Зображення в рекламі

ІЗображення, як і текст, займають особливе місце серед елементів, що становлять рекламні засоби. зображення у багатьох…

Різновиди реклами фото

Різновиди реклами

Любую рекламу можна віднести до тієї чи іншої її різновиди в залежності від того, що лежить в основі класифікації…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Соціальна реклама та pr як інструменти демографічної політики