Особливості планування і мотивів зачаття дитини з дцп

Згідно з літературними даними, мотиви і умови зачаття дитини багато в чому визначають стан його психосоматичного здоров`я і особливості сімейного виховання. Запланована і бажаність дитини, продуктивні мотиви зачаття більшою мірою сприяють зміцненню його здоров`я і гармонізації сімейних відносин.

Ретроспективно досліджено і проаналізовано мотиви зачаття дитини і особливості його планування у 50 матерів, які народили дитину з спастичної формою ДЦП (основна група). В якості групи порівняння обстежено 30 матерів дітей з порушенням ритму серця (НРС) за типом екстрасистолії (1-а контрольна) і 30 матерів здорових дітей (2-а контрольна група). На момент дослідження матері виховували дітей у віці 5-10 років.

Діагностику мотивації зачаття дитини і його запланована проводили за допомогою полуструктурированного інтерв`ю. При статистичній обробці даних використовувалася програма Statistika 6.0.
Виявлено, що дитина з ДЦП був запланований в 56% випадків, з НРС - в 33,3%, а здоровий - в 53,3% випадків. Статистичний аналіз показав, що частіше діти з ДЦП були заплановані, діти з НРС - незаплановані, здорові діти - заплановані. Діти з ДЦП були заплановані достовірно частіше, ніж діти з НРС.

В основі планування дітей з ДЦП були мотиви: задоволення материнського інстинкту (78,6%) - поліпшення взаємин з чоловіком (14,4%) - задоволення бажання родичів (3,5%) - досягнення соціального статусу "повної сім`ї" (3, 5%). Таким чином, в 21,4% випадків мотиви зачаття дитини з ДЦП були деструктивними.
Мотиви планування дітей з НРС: задоволення материнського інстинкту (60%) - поліпшення взаємин з чоловіком (30%) - узаконення шлюбу (10%). У 40% випадків мотиви зачаття дитини, який в подальшому страждав НРС по типу екстрасистолії, були деструктивними.

Мотиви планування здорових дітей: задоволення материнського інстинкту (87,5%), поліпшення відносин з чоловіком (6,3%), спілкування для першої дитини (6,3%). У 12,5% випадків мотиви зачаття здорової дитини були деструктивними.

Найчастішим конструктивним мотивом зачаття в усіх групах було задоволення жінкою материнського інстинкту, деструктивним - поліпшення взаємин з чоловіком.

При кореляційному аналізі результатів виявлено наступне. З фактом планування дитини з ДЦП позитивно пов`язаний оптимальний тип в структурі психологічного компонента гестаційної домінанти (ПКГД) у матері (r = 0,368- plt 0,001), домінуюча гиперпротекция у вихованні дитини (r = 0,327- plt; 0,01), а негативно - тривожний тип в структурі ПКГД у матері (r = -0,363- p = 0,01), стадія дошлюбних стосунків життєвого циклу сім`ї (ЖЦС), на якій був народжений дитина (r = -0,299- plt; 0,01), рівень гипопротекции у вихованні дитини (r = -0,383- plt 0,001), недостатність заборон щодо дитини (r = -0,401- plt 0,001), винесення конфлікту між подружжям (R = - 0,299- plt; 0,01) в сферу його виховання.
З фактом планування дитини, що страждає НРС по типу екстра систоли, тісно пов`язаний ейфорійний тип в структурі ПКГД у матері (r = 0,470- plt 0,001), стадія компромісів ЖЦС, на якій народжений дитина (r = 0,471- plt 0,001), домінуюча гиперпротекция у вихованні (r = 0,446- plt; 0,01), а назад - підвищена моральна відповідальність у вихованні (r = -0,463- plt 0,001), рівень ігнорування потреб дитини (r = -0,550- plt 0,001) в сім`ї, проекція на нього не бажаних якостей батька (r = -0,423- plt; 0,01), ворожість при спілкуванні з дитиною в сім`ї (r = -0,377- plt; 0,01).
З фактом планування здорової дитини позитивно корелює стадія компромісів ЖЦС, на якій був народжений дитина (r = 0,473- plt 0,001), а негативно - стадія конфронтації ЖЦС (r = - 0,367- plt; 0,01), велика вираженість ігнорування потреб дитини (r = -0,411- plt; 0,01), рівень тривожності в структурі особистості матері (r = -0,377- plt; 0,01), склад сім`ї (r = -0,49- plt 0,001), наявність абортів в анамнезі матері (r = -0,645- pgt 0,001).

Таким чином, діти з ДЦП частіше заплановані, ніж діти з НРС по типу екстрасистолії, але з тією ж частотою, що і здорові діти. Конструктивні мотиви зачаття дитини з різним станом здоров`я фіксуються частіше, ніж деструктивні мотиви, і прямо пов`язаний з високими показниками оптимального і ейфорійного типу і відсутністю тривожного типу в структурі ПКГД у матері, а також зі стадією компромісів ЖЦС, на якій народилася дитина.

Спіцина Н.К.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Таїнство зачаття фото

Таїнство зачаття

Жінки давали життя немовлятам з найперших днів існування человечества.Но поглянути на цей процес зсередини,…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Особливості планування і мотивів зачаття дитини з дцп