Смисложиттєвий криза як фактор неадекватності психологічного віку особистості

Смисложиттєвий криза створює труднощі і протиріччя в індивідуальній життєдіяльності, спотворює протягом психологічного часу і деформує психологічний вік особистості. За припущенням В. Франкла, разом з втратою людиною сенсу життя "втрачає всю свою структуру його внутрішній тимчасової план, переживання їм часу" (1990, с. 141). Дане припущення лягло в основу загальної теоретичної гіпотези даного дослідження про те, що смисложиттєвий криза в розвитку особистості є фактором неадекватності її психологічного віку. Вона була конкретизована в ряді приватних дослідницьких гіпотез:

1) існує прямий взаємозв`язок між інтенсивністю протікання смисложиттєвого кризи і неадекватністю психологічного віку особистості: з наростанням кризи посилюється асинхрония психологічного і хронологічного віку;

2) взаємозв`язок смисложиттєвого кризи в розвитку особистості і неадекватності її психологічного віку носить не тільки функціональний, але і детермінаціонного характер, тобто криза обумовлює диспропорційність психологічного віку хронологічним;
3) смисложиттєвий криза змінює психологічний вік як в сторону його неадекватного завищення, так і в бік його неадекватного заниження в порівнянні з хронологічним віком.

Ці гіпотези перевірялися в спеціальному емпіричному дослідженні, яке охопило вибірку з 170 чоловік у віці від 18 до 65 років, в тому числі 76 чоловіків і 94 жінки. Для збору емпіричного матеріалу використовувалися опитувальник смисложиттєвого кризи (К.В. Карпінський) і психобіографічний методика оцінювання п`ятирічних інтервалів (А. А. Кронік, Є.І. Головаха).

Результати проведеного дослідження можна резюмувати наступними основними висновками:

1. Ступінь неадекватності психологічного віку хронологічним віком збільшується в міру інтенсифікації смисложиттєвого кризи в розвитку особистості (r = 0,33, р = 0,000011). Даний висновок також підтверджується результатами порівняльного аналізу крайніх 33% груп, розділених по вираженості кризи. Дисгармонія психологічного і хронологічного віку в кризовій групі (M = 9,3 років) на статистично значущому рівні (ШМП = 878, р = 0,000059) перевищує "розбіг" між зазначеними віками у випробовуваних безкризового групи (M = 5,2 років) .

2. Однофакторний дисперсійний аналіз свідчить про те, що взаємозв`язок між силою кризи сенсу життя і неадекватністю психологічного віку особистості має каузальную природу (F = 11,29, р = 0,000025). Смисложиттєвий криза в розвитку особистості детермінує спотворення її психологічного віку, оскільки відсутність, втрата або деформація сенсу життя по змістовним, структурним, динамічним, функціональним і темпоральних параметрів об`єктивно створює труднощі з побудовою індивідуального життєвого шляху і самореалізацією особистості в часі життя.

3. У крайній кризовій групі (56 осіб) виявлено відхилення психологічного віку як в напрямку заниження (43%), так і в напрямку завищення (52%) у порівнянні з хронологічним, і тільки в 5% випадків спостерігалося їх повний збіг. За допомогою статистичного критерію Колмогорова-Смирнова встановлено відповідність емпіричного розподілу показників неадекватності психологічного віку в кризовій групі нормальному розподілу (K-S d = 0,12330, р gt; 0,20). Це означає, що психологічний вік особистості в кризовий період з однаковою ймовірністю може бути перебільшеним або применшення по відношенню до хронологічним віком, а його неадекватність породжується різними механізмами, що привноситься смисложиттєвим кризою в особистісний розвиток. Сам же криза може розгортатися і як криза спустошеності, вичерпаності сенсу життя, і як криза нереалізованості або нереализуемости сенсу життя, і як криза безперспективності життя. При кризі нереалізованості простежується неадекватно занижений психологічний вік, в той час як криз вичерпаності і безперспективності супроводжує неадекватно завищений психологічний вік.

Карпінський К.В.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

У дітей теж бувають кризи фото

У дітей теж бувають кризи

Ніжний вік малюка - це період в житті батьків, коли все пов`язане з приємними клопотами. Мама з татом займаються…

Вікові кризи фото

Вікові кризи

Феномени психічного розвитку. В теорії Л. С. Виготського це поняття означає перехід у віковому розвитку до нового…

Криза середнього віку фото

Криза середнього віку

Таке поняття, як криза середнього віку відомо, практично всім. Але далеко не всі до цієї проблеми підходять серйозно. А…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Смисложиттєвий криза як фактор неадекватності психологічного віку особистості