Теорія особистості альфред адлер

прагнення до превосходсту

Альфред Адлер - відомий австрійський психіатр і основоположник індивідуальної психології. Свого часу його «гострі» погляди на психоаналітичну теорію особистості, перетворили Адлера з близького помічника Фрейда в його ярого опонента. Повний незгоду з фрейдівськими поглядами привели до розколу Віденського психоаналітичного суспільства і появи нового напряму - індивідуальної психології особистості. 

Основні принципи індивідуальної психології Адлера

У своїй роботі Адлер керувався 4 ключовими принципами, які і поклали початок його теорії особистості. По-перше, Адлер вважав, що людина є цілісною, неподільної і єдиної особистістю. По-друге, все життя людини являє собою динамічне прагнення до переваги. По-третє, кожен індивід є творчою особистістю. І по-четверте, важливу роль в становленні особистості відіграє її соціальна приналежність. Виходячи з цих принципів, вчений вважав, що кожна людина відчуває постійне відчуття неповноцінності, пережите в дитинстві. Саме звідси у особистості виникає сильне прагнення до переваги над іншими або самовдосконалення. Згідно Адлеру кожна людина протягом життя прагне до досягнення фіктивних цілей, в основі яких якраз і лежить потреба в перевазі. Альфред Адлер

У адлерівської теорії вплив суспільства на розвиток і становлення особистості є основоположним. Вчений вважав, що існують 3 основні життєві завдання, безпосередньо пов`язані з соціумом: робота, дружба і любов. Залежно від ступеня активності особистості і прояву інтересу до цих трьох завдань, відомий психіатр виділяв установки, що визначають життєвий шлях людини.

Всього в теорії Адлера було 4 основних установки (типу поведінки):
- керуючий тип поведінки;

- бере тип поведінки;
- уникає тип поведінки;

- соціально-корисний тип поведінки.

Керуючий тип характерний для самовпевнених, наполегливих, активних людей, які в першу чергу орієнтуються на перевагу над іншими. Для бере типу характерні низькі рівні соціального інтересу і активності, а також паразитує існування в суспільстві. Люди з избегающим типом поведінки прагнуть врятуватися втечею від вирішення проблем, відрізняються низькою соціальною активністю і відсутністю активності. Соціально-корисний тип поведінки - найефективніший. Для нього характерними є поєднання високого рівня активності та соціального інтересу, турбота про оточуючих, прагнення до співпраці. 

Адлер вважав, що стиль життя визначається творчим потенціалом особистості, але багато в чому залежить і від того, яким дитиною за рахунком в сім`ї був народжений людина. Сам Альфред був третьому дитиною з 6 дітей Адлер. Все своє дитинство він відчував почуття неповноцінності й непотрібності, тому прагнув знайти схвалення в спілкування з сусідськими дітьми. Через багато років у своїй теорії Адлер віддасть величезне значення дружбі в становленні і розвитку особистості людини. 

Вплив суспільства на особистість в теорії Адлера

особистість і суспільствоГоловне значення в процесі розвитку особистості Адлер віддавав творчій силі індивідуума - його Его. Саме творчий потенціал, на думку автора індивідуальної психології, визначає життєві установки і тип поведінки людини. Але, на шляху формування особистості варто суспільство, яке диктує свої правила. З одного боку, суспільство обмежує творчі можливості кожної окремої людини, визначаючи правила і закони, яким він повинен підкорятися. З іншого боку, якою сильною і незалежною не була б окремо взята особистість, вона не може ізольовано існувати поза суспільством. Таким чином, людина постійно перебуває в конфлікті між розвитком свого творчого потенціалу і громадськими обмеженнями. У Адлера цей конфлікт був описаний як «вічне прагнення отримати суспільне визнання і відокремитися від соціуму».Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Компенсація фото

Компенсація

Теоретичний конструкт індивідуальної психології А. Адлера. Прагнення людини усунути зі свідомості комплекс…

Індивідуальна терапія фото

Індивідуальна терапія

Форма психотерапії, розроблена в рамках індивідуальної психології, автор А. Адлер. Характеризується орієнтованістю нема…

Комплекс неповноцінності фото

Комплекс неповноцінності

Теоретичне поняття в індивідуальній психології А. Адлера, що позначає енергетичний потенціал психічної активності,…

Неофрейдізм фото

Неофрейдізм

Ерік Еріксон: Его-психологія. А. Фрейд і норвезький психоаналітик Е. Еріксон є засновниками концепції, яка отримала…

Список відомих психологів фото

Список відомих психологів

На розвиток психології та її становлення як самостійної науки вплинула діяльність багатьох мислителів, внесок яких…

Хто такі неофройдисти? фото

Хто такі неофройдисти?

Неофройдистів вважають психологів, згодних з основами психоаналітичної теорії Фрейда, але поставили під критиці певні…

Альфред адлер фото

Альфред адлер

Альфред Адлер - австрійський терапевт, найбільш відомий світу завдяки своїм вкладом у формування індивідуальної…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Теорія особистості альфред адлер