«Кількісні відносини»

Дана методика призначається для оцінки логічного мислення дорослої людини і підлітків. Обстежуваним пропонуються для вирішення 18 логічних задач. Кожна з них містить 2 логічні посилки, в яких букви знаходяться в деяких чисельних взаєминах між собою. Спираючись на пред`явлені логічні посилки, треба вирішити, в якому співвідношенні знаходяться між собою букви, що стоять під рисою, поставивши знак "більше" або "менше". Час рішення 5 хв.

Інструкція: Вам запропоновані 18 логічних завдань, кожна з яких має дві посилки. У кожному завданні Вам необхідно вказати, в якому відношенні знаходяться літери, які стоять під рисою. Час вирішення всіх завдань - 5 хв
1.А більше Б в 9 разівБ менше У в 4 разиУ А3.А більше Б в 3 разиБ менше У в 6 разівУ А5.А менше Б в 3 разиБ більше У в 7 разівА В7.А більше Б в 6 разівБ більше У в 7 разівА В9.А менше Б в 10 разівБ більше У в 3 разиУ А11.А менше Б в 3 разиБ більше У в 4 разиУ А13.А менше Б в 5 разівБ більше У в 6 разівУ А15.А більше Б в 4 разиБ менше У в 3 разиУ А17.А більше Б в 4 разиБ менше У в 7 разівВ А 
2.А менше Б в 10 разівБ менше У в 6 разівА В4.А більше Б в 4 разиБ менше У в 3 разиУ А6.А більше Б в 9 разівБ менше У в 12 разівУ А8.А менше Б в 3 разиБ більше У в 5 разівУ А10.А менше Б в 2 разиБ більше У в 8 разівА В12.А більше Б в 2 разиБ менше У в 5 разівА В14.А менше Б в 5 разівБ більше У в 2 разиА В16.А менше Б в 3 разиБ більше У в 2 разиА В18.А більше В в 3 разиБ менше У в 5 разівА В 

Обробка результатів
Підраховується кількість правильних відповідей. Норма дорослої людини - 10 і більше.
Правильні відповіді: 1. Blt; А, 2. Alt; В, 3. Вgt; А, 4. Вlt; А, 5. Аgt; В, 6. Вgt; А, 7. Аgt; В, 8. Вlt; А , 9. Вgt; А, 10. Аgt; В, 11. Вlt; А, 12. Аlt; В, 13. Вlt; А, 14. Аlt; В, 15. Вlt; А, 16. Аlt; В, 17. Вgt; А, 18. Аgt; ВУвага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

«Кому чого бракує?» фото

«Кому чого бракує?»

Ця методика призначається для психодіагностики мислення дітей у віці від 3 до 4 років. Перед початком виконання…

«Потреба в перебудові» фото

«Потреба в перебудові»

Інструкція. Дайте відповідь "Так" або "Ні" на наведені нижче питання.Чи збільшується рік від року кількість ваших…

«Оцінка настрою» фото

«Оцінка настрою»

Тест-опитувальник "Оцінка настрою" привертає як своєї кратністю, так і простою формою питань і відповідей. За…

Тест керна - іерасека фото

Тест керна - іерасека

Для дослідження готовності дитини до шкільного навчання використовують тест Керна - Іерасека. Він містить 3 завдання.…

Тести просторового мислення фото

Тести просторового мислення

Тести просторового мислення діагностують вміння школярів оперіроватьформой, величиною і просторовим співвідношенням…

Гвинтовий компресор фото

Гвинтовий компресор

Гвинтовий компресор - це пристрій, що стискає повітря або газ і передає їх в стислому вигляді в будь-яке обладнання.…

Цикл розвитку сім`ї фото

Цикл розвитку сім`ї

На підставі провідної ознаки (наявність або відсутність в сім`ї дітей) виділені наступні стадії сімейного циклу: I -…

Два вибору фото

Два вибору


У кожного з нас є два можливих вибору в нашому житті. Перший вибір, який ми можемо зробити це бути менше, ніж ми…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » «Кількісні відносини»