Педагогічна психологія. Поняття про міру спільності і міру узагальненості дій.

Міра узагальненості - психологічна характеристика.

Міра спільності - логічна характеристика.

Міра узагальненості - це як-би відношення суб`єктивно можливих меж прімененіядействія до об`єктивно можливим. В ідеалі - кордони збігаються.

Узагальнення йде за властивостями, включеним в ООД. Властивості, за якими намеченообобщеніе об`єктів, повинні використовуватися при вирішенні завдань, що вимагають прімененіяетіх властивостей. В основі узагальнення повинні лежати властивості, які притаманні предметамданного класу. Але процес узагальнення не знаходиться у прямій залежності від общіхсвойств предметів, якими оперує людина.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Подання фото

Подання

Психологія в тезах gt; gt; подання Ганзен, Мироненко: уявлення, або вторинний образ, - це відтворений суб`єктом образ…

Характеристика фото

Характеристика

Процес або результат опису відмітних властивостей, характеристик об`єкта або процесу.

Абстракція фото

Абстракція

Когнітивний процес, в якому відбувається виділення з цілісного предмета його окремих властивостей. абстракція служить…

Узагальнення фото

Узагальнення

Пізнавальний процес, що приводить до виділення і означіванію щодо стійких властивостей навколишнього світу. Найпростіші…

Почуття мови фото

Почуття мови

Феномен інтуїтивного володіння мовою, яка у поєднаному розумінні і використанні ідіоматичних, лексичних, стилістичних…

Подання фото

Подання

Наочний образ предмета, відтворений по пам`яті в уяві. Образи уявлень, як правило, менш яскраві і менш детальні, ніж…

Особистісний сенс фото

Особистісний сенс

Суб`єктивно сприймається значимість для індивіда тих чи інших предметів. При цьому міра усвідомленості істинного сенсу…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Педагогічна психологія. Поняття про міру спільності і міру узагальненості дій.