Нейро-лінгвістичне програмування

Напрямок в психології, автори Р. Бендлер, Д. Гріндер. В його основі покладено вчення про структуру процесу спілкування, при відверненні від змістовних аспектів. Постулюється, що основним компонентом спілкування є модальність сенсорного каналу (візуальна, аудиальная, кинестетическая), в якій інформація сприймається і зберігається в пам`яті. Метою психотерапії виступає очищення домінуючого у індивіда каналу. Одним з основних психотерапевтичних прийомів є `установка якоря` - зв`язування деяких станів свідомості індивіда з певними діями психотерапевта, яке здійснюється переважно в кінестетіческой модальності.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Просто нлп фото

Просто нлп

«Якщо ви побачили, як викинувся з вікна швейцарський банкір, не замислюючись стрибайте за ним - там…

Що ж таке нлп? фото

Що ж таке нлп?

НЛП розшифровується як нейро-лінгвістичне програмування. Це наука про практичної психології, яка вивчає саму структуру…

Вчення фото

Вчення

Оволодіння новими психічними знаряддями і діями, за рахунок чого розширюється спектр взаємодії індивіда з навколишнім…

Особистість фото

Особистість

Щодо стійка система поведінки індивіда, побудована насамперед на основі включеності в соціальний контекст. Стрижневим…

Товариськість фото

Товариськість

Здатність індивіда входити в спілкування, тобто у взаємозв`язку і взаємодії з іншими суб`єктами (особистостями,…

Глибинна психологія фото

Глибинна психологія

Ряд напрямків в психології і психіатрії, в яких постулюється провідна роль несвідомих (ірраціональних,…

Псіхосемантіка фото

Псіхосемантіка

Розділ психології, що вивчає розвиток і функціонування системи значень індивіда. Основні проблеми, які тут ставляться,…

Самооцінка фото

Самооцінка

Цінність, яка приписується індивідом собі або окремим своїм якостям. В якості основного критерію оцінювання виступає…

Особистісний сенс фото

Особистісний сенс

Суб`єктивно сприймається значимість для індивіда тих чи інших предметів. При цьому міра усвідомленості істинного сенсу…

Біхевіоризм фото

Біхевіоризм

Психологічний напрямок, початок якого було покладено американським психологом Дж. Уотсоном. Як предмет психології в…

Модальність відчуття фото

Модальність відчуття

Якість, за яким розрізняються відчуття. Крім п`яти загальновідомих модальностей (зорова, слухова, дотикальна…

John grinder: джон гриндер фото

John grinder: джон гриндер


Джон Гріндер закінчив психологічний факультет Університету Сан Франциско на початку 60х і поступив на військову…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Нейро-лінгвістичне програмування