Незадоволеність першим шлюбом у осіб з різним сімейним статусом

В даний час інститут сім`ї зазнає значних змін: втрата законним шлюбом його колишнього значення, виникнення альтернативних форм шлюбно-сімейних відносин (самотність, спільне співжиття, повторні шлюби і ін.), Відбувається різка зміна основ і якості відносин між подружжям і сім`ї в цілому.

Як показують численні дослідження, в процесі спільного життя у партнерів все частіше спостерігається розбіжність очікувань від шлюбу з реальними відносинами, неузгодженість уявлень про ідеального партнера з особистістю чоловіка. Це призводить до наростання незадоволеності шлюбом, яка, в свою чергу, може призвести до розлучення, розпаду пари.

Нами була зроблена спроба аналізу незадоволеності першим шлюбом у осіб з різним сімейним статусом (люди, що складаються в першому шлюбі-розведені і люди, що складаються в повторному шлюбі) в рамках дослідження, метою якого було вивчення співвідношення особистісних характеристик і відношення до шлюбного партнера. У дослідженні взяли участь 42 людини у віці від 23 до 50 років з вищою та середньо-спеціальною освітою, і були використані наступні методики: "Рольові очікування і домагання у шлюбі", методика діагностики властивостей особистості і міжособистісних відносин Лірі, опитувальник особистісних орієнтацій Е. Шострома і Фрайбургський опитувальник особистості (форма B).

Як причини незадоволеності першим шлюбом нами були виділені наступні: сексуальная- духовна несумісність (відсутність загальних інтересів, цілей, цінностей, спільного дозвілля) - господарсько-побутові труднощі і разногласія- розбіжності у вихованні дітей-особистісна несумісність (невідповідність властивостей темпераменту, характеру) - причини соціально-біологічного походження (алкоголізм, смерть, зради).
Як показали відповіді респондентів, незадоволеність першим шлюбом частіше викликана відразу декількома причинами і найбільш частими виявилися персональна і духовна несумісність з партнером.

Порівняльний аналіз отриманих 6 вторинних підгруп не виявив ніяких відмінностей між трьома з них (люди, які відзначають в першому шлюбі духовну несумісність, "сексуально незадоволені" і відзначають особистісну несумісність). Отже, можна припустити, що такі компоненти задоволеності шлюбом, як духовна, сексуальна і особистісна сумісність подружжя, зумовлюють один одного. Невідповідність уявлень в одній частіше викликатиме незадоволеність в інший. Але ця гіпотеза вимагає подальшого дослідження і уточнення.

У порівнянні з іншими люди, у яких незадоволеність шлюбом мала соціально-біологічне походження, характеризуються більшою спонтанної агресивністю (імпульсивністю, безпосередністю), здатністю розглядати людей як добрих за своєю природою і більшу значимість інтимно-сексуальної сфери в шлюбі. А в їх образі партнера другого шлюбу найбільш виражені такі риси, як авторитарність, схильність до співпраці і залежність, слухняність.
Для людей, що мають / мали господарсько-побутові труднощі в першому шлюбі, більш характерні вираженість власних професійних потреб та інтересів, а також уявлення про партнера другого шлюбу як про покірному, скромному, поступливому і емоційно стриманому людині.

Відмінною (від інших груп) рисою групи людей, які відзначають розбіжності у вихованні дітей, є уявлення про шлюбному партнері першого шлюбу як про залежному, конформному, довірливому, м`якому людині.

Також нами встановлено, що образ шлюбного партнера залежить від ставлення до сімейних функцій. На уявлення про чоловіка у людей, які перебувають у першому шлюбі, впливають наявність спільних інтересів, зовнішня соціальна активність, бажання мати більш привабливого партнера і орієнтація на те, що шлюбний партнер повинен мати серйозні професійні інтереси. А у "складаються в другому шлюбі" уявлення про дружину першого шлюбу пов`язано із загальною значимістю і ступенем очікування виконання від партнера господарсько-побутових функцій, а також з прагненням бути сімейним психотерапевтом.

До сфер шлюбно-сімейних відносин, що впливає на сприйняття чоловіка другого шлюбу, відносяться значимість сприятливого психологічного клімату в сім`ї, значимість батьківства, установка на активну позицію шлюбного партнера в питаннях виховання дітей і прагнення бути сімейним психотерапевтом

Однак в силу нечисленності вибірки отримані нами результати не претендують на репрезентативність і потребують подальшого дослідження та уточнення.

Бірюкова М.М.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

ІНШЕ

Адаптація подружжя в шлю᳠фото

Адаптація подружжя в шлюбі

Початковий період шлюбу характеризується сімейною адаптацією та інтеграцією. За визначенням І. В. Гребенникова,…

Сучасні подружні стосунки фото

Сучасні подружні стосунки

сучасні подружні стосунки, як відомо, засновані перш за все на духовній близькості подружжя, на збігу життєвих поглядів…

Задоволеність шлюбом фото

Задоволеність шлюбом

У психологічному дослідженні основний акцент ставиться на вивченні саме задоволеності шлюбом. Більшість фахівців…

Секрети шлюбу фото

Секрети шлюбу

Одна молода жінка в квітні якогось року познайомилася з молодим чоловіком і в червні того ж року вийшла за нього заміж.…

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » Незадоволеність першим шлюбом у осіб з різним сімейним статусом